Høstmøtet 2022

På grunn av pandemien ble NORDAFs Vintermøte 2022 til Høstmøtet 2022! Konferansen ble avholdt 23. - 24. september 2022 på Quality Hotel Expo, Fornebu.

NORDAFs konferanser gir faglig påfyll og inspirasjon for alle som jobber med dagkirurgi: anestesileger, kirurger, spesialsykepleiere innen anestesi, operasjon og intensiv, samt autoriserte sykepleiere, helse- og sykehus- ledere og annet helsepersonell.Program fredag 23. september 2022

Program lørdag 24. september 2022