Vintermøte

VINTERMØTE 2021

Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er en interesseorganisasjon for alle som driver med, eller interesserer seg for dagkirurgi; fag, logistikk og organisering både i offentlig og privat regi.
Medlemmene er anestesileger, kirurger innenfor diverse spesialiteter, spesialsykepleiere innen anestesi, operasjon og intensiv, samt autoriserte sykepleiere, helse- og sykehus- ledere og annet helsepersonell. Formålet er å fremme dagkirurgikonseptet med pasientsikkerhet og effektivitet i fokus. Vi er opptatt av økonomi og utvikling og bidrar til våre politikere og helseadministratorer med kunnskap og meninger.

NORDAF er, sammen med over 20 land, en del av i den internasjonale organisasjonen IAAS (International Association for Ambulatory Surgery) som arrangerer verdenskongress annethvert år; og forøvrig jobber aktivt med å fremme dagkirurgi generelt og som et verktøy til kirurgi også for verdens fattige.

Vi ønsker velkommen til:

VINTERMØTE 2021 den 15. og 16. januar

Program og linker til påmelding kommer så snart dette er klart.

Vintermøte 2020

Vintermøte 2020

Fredag 10. og lørdag 11. januar 2020

VINTERMØTE – 23. GANG!
QUALITY HOTEL EXPO, FORNEBU. OSLO

Program
Fredag 10. januar 2020

09.00 – 10.00:

Registrering og kaffe. Besøk våre utstillere.


10.00 – 11.00:

Åpning, ved leder Mariann Aaland.

”Den politiske formiddag og forskning”
Moderator: Mads Moxness og Karianne Høstmark

“Helseplattformen i helse midt- Norge” v/ Trond Jacobsen, prosjektleder for innføring av helseplattformen, St Olavs Hospital

“Ny 7 åring IT udanning for leger” v/ Bjӧrn Gustafsson, Dekan Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU

“IKT og helse: kraftfull forsknings- og innovasjonskombo!” Anne Kjersti Fahlvik,  Områdedirektør næringsliv og teknologi, Norges Forskningsråd


11.00 – 11.30:

Pause.
Besøk våre utstillere ( 30 min)


11.30 – 12.10:

« Digital uppföljning efter dagkirurgi – från idé till implementering ” U. Nilsson, L. Dahlberg


12.10 – 12.45:

Paneldebatt etter innleggene


12.45 – 13.00:

Velkommen til verdenskongress i Brucke, Nederland
Informasjon om IAAS v/ Xavier Falieres


13.00 – 14.15:

Lunch.
Besøk våre utstillere.


14.15 – 15.15:

“Kommunikasjonsutfordringer i hverdagen og 4 gode vaner”
-hvordan gjør vi det på Ahus?

Med Pål Gulbrandsen og Heidi Skutlaberg Wiik


15.15 – 15.45:

Pause. Besøk våre utstillere.


15.45 – 17.00:

« Positiv endring» ved Simen Almås


17.00 – 17.30

Pause.
Besøk våre utstillere.


17.30 – 18.00:

Generalforsamling – NORDAF –
Med valg til styret.


19.30 – 01.30:

KongressmiddagLørdag 11. januar 2020


08.30 – 10.15:

”Når ting (nesten…) går galt – Hva kan vi lære?”
Moderator: Bjarte Askeland

 1.  Trygg kirurgi – hvorfor det? – Arvid Steinar Haugen, fagsjef sykepleier/postdoktor, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssjukehus
 2.  Ting som (nesten…) gikk galt
   • i) «En serie uheldige hendelser» Hilde Olsen, ortoped, Kirurgisk klinikk, Stavanger Universitetssykehus
   • ii) ”7 pasienter ble feiloperert” – Tommy Bøe, avdelingsykepleier, operasjonsavdelingen og Sjur Børsheim, seksjonsoverlege i ortopedi, Voss Sjukehus
   • iii) «Hva kan gå helt galt med leiring av pasienter» Seksjonsoverlege Frank Weber, Volvat Medisinske Senter
   • iv) «Fulminant anafylaksi på dagkirurgisk pasient» – Overlege Jørgen Nordentoft, Aalborg Universitetshospital, Farsø, Danmark

      3. Trygg kirurgi – virker det? – Arvid Steinar Haugen


10.15 – 10.45:

Pause.
Besøk våre utstillere.


10.45 – 11.45:

”Frie foredrag”
Moderator: Nina Myhre og Eli Lundemo Øieren

 1. Effekt av Quadratus Lumborum Blokk ved dagkirurgisk cholecystektomi v/ Jan Sverre Vamnes, overlege Sykehuset Østfold

 2. Samarbeid mellom ortopeder og anestesileger gir økt kvalitet i den dagkirurgiske traumebehandlingen. v/Martin Polacek, Drammen sykehus

 3.  Overfylte blærer postoperativt v/ Helga K. Langhelle Freyer, Stavanger universitetssykehus

11.45 – 12.15:

Pause.
Besøk våre utstillere.


12.15 – 12.35:

Restriktiv opiatbruk v/ Xavier Faliers, NE

Moderator: Johan Ræder


12.35 – 12.55:

Opiatbruk v/ Johan Ræder


12.55 – 13.10:

Diskusjon


13.10 – 13.15:

Takk for denne gang og vel hjem v/ Mariann Aaland


13.15:

Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

Velkommen til Vintermøte 2021

Vel hjem!

Med forbehold om endringer av program

Vintermøte 2019

Vintermøte 2019

Fredag 11. og lørdag 12. januar 2019

VINTERMØTE – 22. GANG!
QUALITY HOTEL EXPO, FORNEBU. OSLO

Program
Fredag 11. januar 2018

09.00 – 10.00:

Registrering og kaffe. Besøk våre utstillere.


10.00 – 10.05:

Velkommen v/styreleder, NORDAF: Mariann Aaland


10.05 – 11.30:

”Den politiske formiddag”
Moderator: Mads Moxness og Vigleik Jessen

“Pasientens helsetjeneste, framtidens løsninger og utfordringer”
Anne Grethe Erlandsen, statssekretær HOD

Digitalisering av helsesektoren, refleksjoner omkring omstillingen i HMN
Kristian Onarheim, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF


10.30 – 12.00:

Pause. Besøk våre utstillere ( 30 min)


12.00 – 12.30:

”International session”Carlos Magalhaes, president Portugisisk forum for dagkirurgi
Dagkirurgi i Portugal og internasjonal kongress 2019


12.30 – 13.00:

Behandling av pasienter som ikke samtykker, og bruk av tvang
Jørgen Dahlberg, anestesilege, Akershus universitetssykehus


13.00 – 14.15:

Lunch. Besøk våre utstillere.


14.15 – 15.30:

”Forskning/kvalitetssikring i dagkirurgi”
Moderator: Mads H.S. Moxness

Per Anders Hunderi, anestesilege Helse Bergen – LMA ved adiposistas
Stig Tyvold, overlege, anestesiolog v/ Aleris TrondheimKomplikasjonsregistrering i privat kirurgisk virksomhet
Kjersti Ausen,overlege plastikk kirurg, st.Olavs og Aleris – Topikal cyklokapron for å redusere kirurgisk blødning


15.30 – 16.00:

Pause. Besøk våre utstillere.


16.00 – 16.45:

Betraktninger og råd ved brukerrepresentant – Else Kåss Furuseth


16.45 – 17.00

Pause. Besøk våre utstillere.


17.00 – 17.30:

Generalforsamling – NORDAF – med valg til styret.


19.30 – 01.30:

Kongressmiddag


Lørdag 12. januar 2018


08.30 – 9.45:

”Når ting (nesten…) går galt – Hva kan vi lære?”

Moderator: Bjarte Askeland

 1. Emetofobi .. og dagkirurgi – en lærerig case. – Jørgen Nordentoft, anestesioverlege, Danmark
 2. Tand- og kjeveskade efter LMA/intubation: Er dette sett før? – Jørgen Nordentoft, anestesioverlege, Danmark
 3. En skjult fare – Bjarte Askeland, anestesioverlege, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

09.45 – 10.30:

Pause. Besøk våre utstillere.


10.30 – 11.30:

”Frie foredrag”

Moderator: Berit K. Helland og Eli Lundemo Øieren 

 1. Moderne jetventilasjon, Bjørn Løvland,overlege SiV
 2. Leiring, Magnhild Vikan, operasjons sykepleier og Kathrine Johnsen Brooker, ledende spesialsykepleier Nevrokirurgisk avdeling, UUS, OUS
 3. Postoperativ kvalme etter hjemkomst , Mi Stjernberg, spesialsykepleier Intensiv, MSc, PhD-stipendiat, OUS
 4. Noen har mer vondt etter en operasjon enn andre. Kan vi forutsi hvem? Johan Ræder, professor, overlege, dr. med. OUS

11.30 – 12.00:

Pause. Besøk våre utstillere.


12.00 – 13.00:

”Fortid, nåtid og fremtid”

Moderator: Karianne Høstmark og Nina Myhre 

 1. Bjarte Askeland – Nordafs historie fra 1989 til i dag
 2. Berit Karin Helland – Evaluering av VM 2018
 3. Mariann Aaland – ”Hva gør vi nu – lille du” – Veien videre

13.00:

Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

Velkommen til Vintermøte 2020

Vel hjem!

Vintermøte 2018

Vintermøte 2018

Fredag 12. og lørdag 13. januar 2018

VINTERMØTE – 21. GANG!
QUALITY HOTEL EXPO, FORNEBU. OSLO

Program
Fredag 12. januar 2018

09.00 – 10.00:

Registrering og kaffe. Besøk våre utstillere.


10.00 – 10.05:

Åpning v/leder, NORDAF: Mariann Aaland


10.05 – 13.00:

Spesialisthelsetjenesten nå og i fremtiden:
Moderator: Vigleik Jessen og Berit K. Helland


10.05 – 10.50:

Spesialisthelsetjenesten fremover. Hva vil skje?
Stener Kvinnsland, professor / seniorrådgiver. Avdeling for internasjonalt samarbeid, Helse Bergen HF


10.50 – 11.15:

Pause. Besøk våre utstillere ( 20 min)


11.15 – 12.00:

Ambulatory surgery in the UK – status, financing and best practice, develovments i ambulatory emergency surgery
Dr. Mark Skues, redaktør British Ambulatory Surgery


12.05 – 12.50:

Finansiering av dagkirurgi og akutt dagbehandling – hva er nytt og hva kommer?
Fredrik A.S.R. Hanssen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet, Avdeling finansiering og DRG


13.00 – 14.15:

Lunch. Besøk våre utstillere.


14.15 – 14.30:

Internasjonal sesjon –  Reisebrev fra Beijing. Kommende kongresser
Styreleder Mariann Aaland


14.30 – 15.30:

Forskning / Kvalitetssikring i dagkirirgi.
Moderator: Mads H.S Moxness

Resultater etter behandling av øvre labrumskade i skulder (SLAP II-skader); en prospektiv,
randomisert studie med sammenlikning av labrumfiksasjon, bicepstenodese og placebokirurgi
 Overlege Cecilie Piene Schrøder, Lovisenberg diakonale sykehus

Nasjonalt Tonsilleregister
Overlege Vegard Bugten, St. Olavs hospital


15.30 – 16.00:

Pause. Besøk våre utstillere.


16.00 – 17.00:

Ny dag – Nye nederlag. Relasjoner og roller på arbeidsplassen
Dårlig leder Halvor Haukerud, Motarbeideren
Introduksjon v/Eli Lundemo Øieren


17.00 – 17.30

Pause. Besøk våre utstillere.


17.30 – 18.00:

Generalforsamling – NORDAF – med valg til styret.


19.30 – 01.30:

Kongressmiddag

Lørdag 13. januar 2018


08.30 – 10.00:

Når ting (nesten..) går galt – Hva kan vi lære?
Moderator Bjarte Askeland.

Blokkade av Nervus Suprascapularis med komplikasjoner –
Elin Strandenes, ass. klinikkoverlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF

Uvanlig reaksjon på Propofol –
Overlege Karsten Hoff, Helse Førde HF

Uheldig effekt av lokalanestesi i nesen –
Overlege Mads Moxness, Aleris, Trondheim/Tromsø

Postoperativt delir
Seksjonsoverlege anestesi Dr. Med. Frank Weber, Volvat medisinske Senter AS

Øyeavdelingen ved St. Olavs hospital fikk mye oppmerksomhet omkring en uønsket hendelse.
Hvordan har de jobbet videre etter dette? En presentasjon med lederperspektiv
Avdelingssjef Marit Fagerli MD, Øyeavdelingen, St Olavs Hospital


10.00 – 10.30:

Pause. Besøk våre utstillere.


10.30 – 11.30:

Frie foredrag
Moderator: Berit K. Helland og Eli Lundemo Øieren.

Teamarbeid rundt den dagkirurgisk URS pasient. Fokus på  operasjonssykepleiers oppgaver i teamet
Operasjonssykepleier Therese Isdahl, Dagkirurgisk seksjon, Helse Bergen HF

Erfaringer med etablering av ny dagkirurgisk enhet
Avdelingsleder Inger Johanne Lindholm, Anestesiavdelingen Elverum

Erfaring med kneprotesekirurgi i et fast-track forløp
Fag/forskningssykepleier Lise Husby Høvik, Anestesiavdelingen, St. OlavsHospital

Kognitiv svikt, delir og fatigue etter dagkirurgi (10,6 MB)
Overlege, professor Johan Ræder, Oslo universitetssykehus – sammendrag av presentasjon


11.30 – 12.00:

Pause. Besøk våre utstillere.


12.00 – 13.00:

Nye muligheter – trender i dagkirurgien.
Moderator: Karianne Høstmark og Nina Myhre

Betraktninger rundt planlegging av morgendagens sykehus
Avdelingsoverlege Pål Jeroen Husby, LHL-klinikken Gardermoen

Klinisk – logistikk, overblikk, koordinasjon og kommunikasjon
Oversykepleier Marie-Louise Ulsøe, Aarhus Universitets Hospital, Danmark

Forskning i dagkirurgisk setting
Overlege Mads H.S. Moxness, Aleris Trondheim/Tromsø

Recovery etter dagkirurgi: sikkerhet, kvalitet og utskrivingskriterier.
Overlege, professor Johan Ræder, Oslo universitetssykehus – Sammendrag av presentasjon


13.00:

Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

Velkommen til Vintermøte 2019

Vel hjem!

Vintermøte 2017

VINTERMØTE 2017

VINTERMØTE – 20. GANG! 
HOTEL SCANDIC, FORNEBU. OSLO


Program
Fredag 13. januar 2017

09.00 – 10.00:

Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker


10.00 – 10.05:

Åpning v/leder, NORDAF: Jørgen Nordentoft


10.05 – 12.00:

Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden


10.05 – 10.45:

Hvordan helseforetakene skal levere mest mulig dagkirurgi.

Overlege Ole Tjomsland, direktør for kvalitet og fagområder, Helse Sør-Øst.
Møteleder Vigleik Jessen


10.45 – 12.15:

Språklige og kulturelle utfordringer: fremmedkulturelle pasienter.
1. Flyktiningepasienten – sykehuset som arena for retraumatisering.
Ana Carla Schippert. Op. spl.  AHUS.
2. Kommunikasjon og språkbarrierer.
Thor Indseth. Formidlingsleder, NAKMI: Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse.
Møteleder: Mariann Aaland


12.15 – 13.30:      

Lunch. Pause. Besøk våre utstillere.


13.30 – 13.50:

Internasjonal sesjon. 

1. Verdenskongressen – IAAS, Beijing – mai 2017
2. Skal utdannelsen av personell omfatte dagkirurgisk praksis?
Marie-Louise Ulsøe. Overspl. Aarhus Univ. Hospital, Danmark
Møteleder: Jørgen Nordentoft


13.50 – 14.45:

Aktuellt emne: Urologi – gynekologi i dagkirurgisk praksis.

1. Urologi: Ovl. Gunder Lilleåsen. Akershus Universitetssykehus, Lørenskog.
2. Gynekolog: Ovl. Knut Hordnes. Bethanien Hospital, Bergen.
Møteledere: Mariann Aaland og Bjarte Askeland


14.45 – 15.30:      

Pause. Besøk våre utstillere. 


15.30 – 16.30:

Professor Ingvard Wilhelmsen:

´Det er ikke mer synd på deg enn andre. Et foredrag om ansvar og frigjøring´.
Introduseres av: Eli Lundemo Øieren


16.30 – 17.00      

Pause. Besøk våre utstillere.


17.00 – 17.30:

Generalforsamling – NORDAF – med valg til styret.


19.30 – 20.00:

Apéritif i resepsjonen


20.00 – 01.30:

Kongress-middag med underholdning og dans.


Lørdag 14. januar 2017

08.30 – 09.30:

Når ting (nesten..) går galt – Hva kan vi lære? 
1. Opfølgning: Gynekologisk operasjon med risiko for alvorlig komplikasjon
(TCRE/P). Gynekologisk overlege Shahryar Ighani. Akershus Universitetssykehus, Lørenskog.
2. Murphy´s lov gjelder også på OT. 2. Skulderoperasjon med besvær.
Ass. seksjons overlege Ivan Buljovcic, Haukeland Universitetssjukehus.
3. Hjertestopp etter lavdose Lidocain.
An. ovl. Frank Weber. Volvat Medisinske Senter, Oslo.
Møteleder Bjarte Askeland.


09.30 – 10.00:

Hvordan vurderer og håndterer vi risiko. 
Anestesioverlege Frank Weber, Volvat Medisinske Senter, Oslo.
Møteleder: Jørgen Nordentoft


10.00 – 10.30:      

Pause. Besøk våre utstillere.


10.30 – 11.30:

Frie foredrag (5 foredrag á 8 – 15 min.)
1. Lovisenberg vinner video: IAAS-Paris: Barn til anestesi. Spl. Kari Haugli
2. Jobbglidning – intravitreale injeksjoner.
Spl. Berit Elisabeth Sælen og Linda Engeri Sykehus Innlandet, Elverum
3. Hva er den optimale nerveblokkaden for ambulant skulderkirurgi i 2017?
Anestesioverlege Daniel M Stoffel, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo
4. Flyteffektivitet på dagkirurgen.
Seksjonsoverlege Stein Roald Bolle, Seksjon for Dagkirurgi,
Universitetssykehuset i Nord – Norge
5. Postoperativ hypothermi ved plastikkirurgi i dagkirugisk enhet. Hypotermi frekvens
og effekt av varmetepper: Easywarm® og Bairhugger®. Fagansvarlig anestesilege
Stig S. Tyvold. Aleris Sykehus og Medisinske Senter, Trondheom
Møteledere: Berit K. Helland og Eli Lundemo Øieren.


11.30 – 12.00:      

Pause. Besøk våre utstillere.


12.00 – 13.00:

Nye muligheter – trender i dagkirurgien. 
Innleder og møteleder: Professor Johan Ræder, OUS / Ullevål.


12.05 – 12.15

1. Gynekologisk Dagkirurgi-prosjekt i Gaza-Del-2. Johan Ræder.


12.15 – 12.25

2. Fra dagkirurgi til poliklinikk, rett operasjon på rett sted.
Seksjonssykepleier Tove K. Dahl og overlege/ Avd.sjef Karianne Høstmark.
ØNH/Kar/Øye og Orto, Sykehuset i Vestfold.


12.25 – 12.45

3. Infeksjon ved dagkirurgi. Røros materiale: 600 pasienter.
Sykepleier Lise Hagen, St. Olavs Hospital.


12.45 – 13.00

4. Ankelbrud som dagkirurgi -outcome.
Overlege Ulf Sigurdsson, Ortopedisk Klinikk, Akershus Universitetssykehus, Lørenskog.


13.00:

Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

Program med forbehold for endringer!

Vintermøte 2016

VINTERMØTE 2016

Vintermøte 19. gang
HOTEL SCANDIC, FORNEBU – OSLO.

Fredag 15. januar 2016

09.00 – 10.00:

Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker


10.00 – 10.05:

Åpning v/leder, NORDAF: Jørgen Nordentoft


10.05 – 12.00:

Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden:
Den politiske formiddag har som hovedfokus ledelse/lederskap i helsevesenet, byråkratisering
og riktig ressursbruk?


10.05 – 10.40:

Dir. Per Skaugen Bleikelia, Ringerike Sykehus. Ledelse og lederskap.


10.45 – 11.15:

Riksrevisor Per-Kristian Foss. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for


2014.

Helseforetakenes aktivitetsutvikling  innen dag- og døgnkirurgisk pasientbehandling.


11.20 – 11.40:

Professor og helseøkonom Jon Magnussen. NTNU. Prioritering og ledelse i krysspresset mellom fag og økonomi.


11.40 – 12.00:

Diskusjon
Møteledere Vigleik Jessen, Jørgen Nordentoft og Bjarte Askeland


12.00 – 13.30:

Lunch. Pause. Besøk våre utstillere.


13.30 – 13.50:

Internasjonal sesjon:
Inntrykk fra IAAS-verdenskongressen i Barcelona
Styremedlem Berit Karin Helland


13.45 – 14.00:

Dagkirurgi i Gaza: Kan man – og bør man – gjøre dagkirurgi
i områder med lite ressurser? Prof. Johan Ræder, OUS, Ullevål.
Møteleder Jørgen Nordentoft


13.50 – 15.00:

Aktuellt emne: Varicekirurgi – 7000 operasjoner pr. år i Norge. ´Best practice´.
Ved overlege Inge Glambek, Haraldsplass, Bergen
Økonomiske aspekter ved varicekirurgi: Dr. med. Eivind Inderhaug, Haraldsplass
Veien videre for varicene, ved overlege Inge Glambek
Møteleder Nina Myhre


15.00 – 15.45:

Pause. Besøk våre utstillere.


15.45 – 16.40:

Verdens lengste skitur. Aleksander Gamme. Ekspedisjonsfarer og programleder.
Introduseres av:  Eli Lundemo Øieren


16.40 – 17.00:

Pause. Besøk våre utstillere.


17.00 – 17.30:

Generalforsamling – NORDAF – med valg til styret.


19.00 – 19.30:

Apéritif i resepsjonen


19.30 – 01.30:

Festmiddag med underholdning og dans.


Lørdag 16. januar 2015

08.30 – 08.45:

HMS i en operasjonsstue, hva betyr det i forhold til støy?
Avd. spc. spl. Anne Moldestad. Op. avd. Elverum. Sykehuset Innlandet HF


08.45 – 09.50:

Når ting (nesten..) går galt – Hva kan vi lære?
1.  + 2. Gynekologisk operasjon med risiko for alvorlig komplikasjon (TCRE/P).
1.  Sirkulasjonsstans under hysteroskopi. Professor, anestesiovl. Erik Waage Nielsen,
Nordlandssykehuset, Bodø. (12. Min.)
2.  Erfaring fra Østfold. Sek. ovl. Knut Solbakk. Op. Avd. / Dagkir. Moss. Sykehuset
Østfold. (10 min.)
3.  Dokumentasjon ved uhell og nesten uhell. Ovl. Sidsel Aardal. Tidl. leder av
Skadeutvalget ved Haukeland. (18 min.)
4.  Tragisk hendelse under barneanestesi – ikke gjør denne feilen! An. ovl. Frank Weber. 
Volvat Medisinske Senter, Oslo. Case fra utenlandsk sykehus (20 min.)
Møteleder Bjarte Askeland.


09.50 – 10.30:

Pause. Besøk våre utstillere.


10.30 – 11.30:

Frie foredrag (5 foredrag á 8 – 15 min.)
1.  Barn (og voksne) med stikkeskrekk – needlefobia. Spes. spl. pediatri Caroline Miljeteig,
ØNH-klinikk, Bergen (10 min.)
2.  Pleura- og abdominalporter. Kir. ovl. Kar-Thorax. Frode Reier-Nilsen. AHUS. (15 min.)
3.  Nasjonal prosedyre for telefonoppfølging første postoperative dag.
Spes. spl. Intensiv. Mi Stjernberg. Ullevål. (10 min.)
4.  Kvalitetsoppfølging etter knekirurgi. Ort. sek. ovl. Arn S. Meland, SIHF Lillehammer. (10 min.)
5.  ØNH-klinik-avtalepraksis. Organisering, logistikk og kvalitet. ØNH-spec. Harald Miljeteig,
Bergen (10 min.)
Møteledere: Mariann Aaland og Inge Glambek


11.30 – 12.00:

Pause. Besøk våre utstillere.


12.00 – 13.00:

Nye muligheter – trender i dagkirurgien.
Innleder og møteleder: Professor Johan Ræder, OUS / Ullevål.


12.10 – 12.40:

Alene hjemme og ´Street Fit´ efter dagkirurgi. An. ovl. Jens Engbæk, Herlev. DK


12.40 – 13.00:

Håndleddsbrudd: fordeler og ulemper med dagkirurgi.
Ort. ovl. Ola Lars Hammer, AHUS


13.00:

Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

Kom godt hjem – ses neste år. Fredag 13. og Lørdag 14. Januar 2017

Vintermøte 2015

VINTERMØTE 2015

VINTERMØTE – 18. GANG
HOTEL SCANDIC, FORNEBU – OSLO

Fredag 16. januar 2015

09.00 – 10.00:

Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker


10.00 – 10.05:

Åpning v/leder, NORDAF: Jørgen Nordentoft


10.05 – 12.00:

Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden: Dagkirurgi – for lite, for mye eller akkurat passe?


10.05 – 10.10: 

Introduksjon: sett fra klinikken.

Klinikksjef Vigleik Jessen, St. Olav, Trondheim


10.10 – 10.40: 

Hvordan passer dagkirurgi i regionenes strategier?
Ass. fagdirektør Henrik Sandbu, Helse Midt-Norge


10.40 – 11.10: 

Praksis i samsvar med vitenskapen?
Professor Lars Engebretsen, Oslo Universitetssykehus


11.10 – 11.40: 

Variasjon i praksis – presentasjon av Helseatlaset
Frank Olsen, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Tromsø


11.40 – 12.00: 

Diskusjon
Møteledere Vigleik Jessen og Inge Glambek


12.00 – 13.30: Lunch.
Pause. Besøk våre utstillere.


13.30 – 14.00: Internasjonal sesjon med president, IAAS: dr. Ian Jackson, UK.
  IAAS projects and congress 2015
  Patient safety in day surgery
Møteleder Jørgen Nordentoft


14.00 – 15.00: 

Aktuelle emner:


14.00 – 14.20:

Pasientflyt på tvers av klinikker: Fasttrack for sykelig overvekt
Rune Sandbu, Avdelingssjef og Dr.med, Senter for Sykelig Overvekt(SSO) Sykehuset i Vestfold


14.20 – 14.40:

Postoperativ telefon oppfølging av dagkir pasienter.
Spl. Mi Sternberg, dagkir. avd. OUS, Ullevål


14.40 – 15.00:

Plexusanestesi – ny bruk av tung blokade.
Sek. ovl. Kaj Fr. Johansen, anestesiavd. St. Olavs Hospital. Trondheim.

Møteledere Nina Myhre og Jørgen Nordentoft


15.00 – 15.45:

Pause.
Besøk våre utstillere.


15.45 – 16.45:

Vart ar du på vag – och vil du dit?
Virksomhetscoach og inspirator: Christer Olsson, Sverige

Møteleder Jørgen Nordentoft


16.45 – 17.00:

Pause.
Besøk våre utstillere.


17.00 – 17.30:

Generalforsamling – NORDAF – med valg til styret.


19.00 – 19.30:

Apéritif i resepsjonen


19.30 – 01.30:

Festmiddag med underholdning og dans.


Lørdag 17. januar 2015

09.00 – 10.00:

Når ting (nesten..) går galt – Hva kan vi lære?
4 cases a`12 minutter. 
  Postoperativ psykose. Int. spl. Gro Hofseth og An. ovl. Bjørn C. Orhagen, AHUS
  Mors etter kne-artroskopi. An. ovl. J. Nordentoft, Sygehus Vendsyssel, DK.
•  
Lufveisproblemer – 2 kasuistikker. An. ovl. L.K. Bitch-Larsen, Haukeland
  2 skader etter langvarige operasjoner på dagkirurgen. An. lege Camilla Grung, Haukeland
Møteleder Bjarte Askeland.


10.00 – 10.30:

Pause.
Besøk våre utstillere.


10.30 – 11.30:

Frie foredrag (4 foredrag a 8 – 10 min.).
1. Utdanning af spl-studenter i dagkirurgien..? Spl. Diane Marie Flø, Sykehuset i Vestfold.

2. Sedering av barn med Dexdemetomidine. Spl. Diane Marie Flø og Ovl. Bjørn Løvland.
 Sykehuset i Vestfold
3.Dagkirurgisk anestesi og kirurgi til adipøse. Er det farlig? An. prof. J. Ræder, UiO/OUS
4. Brukerundersøkelse Øre-Nese-Hals Operasjonsseksjon 3H.
 Fagutviklingsspl. Kari S. Østby, Sykehuset i Vestfold
Møteledere Eli Lundemo Øieren, Inge Glambek.


11.30 – 12.00:

Pause.
Besøk våre utstillere.


12.00 – 13.00:

Nye muligheter – trender i dagkirurgien.
Innleder og møteleder: Professor Johan Ræder, OUS / Ullevål.

  Timing av premedisinering. An. ovl. John Otto Wille, AHUS
  Er det forsvarligt at være alene hjemme efter Dagkirurgi? Spl. Sine Islin og spl. Smahan Mrabet, Dagkir. Afd. Herlev Sygehus, København.
  Fotkirurgi – kombinert polietal og saphenusblokade – bedre enn ankelblokk? An-ovl. Daniel Stoffel, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo.


13.00:

Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

Kom godt hjem – ses neste år.

Vintermøte 2014

VINTERMØTE 2014

Fredag 10. og lørdag 11. januar 2014.

HOTEL SCANDIC, FORNEBU – OSLO.
Fredag 10. januar 2014
09.00 – 10.00:
Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker

10.00 – 10.05:

Åpning v/leder, NORDAF: J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital / Hvidovre Hospital, København

10.05 – 12.00:

Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden: Offentlig og privat helse – status, muligheter og utfordringer. Møteledere Inge Glambek og Jørgen Nordentoft.

10.05 – 10.45:

Fra stortinget: helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, Arbeiderpartiet
En sterk offentlig helsetjeneste, Tove Karoline Knutsen, AP

10.45 – 11.00:

Fra Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), ́Trenger vi spesialister utenfor sykehus? ́ ØNH-lege Sverre Dølvik, Asker. Leder PSL

11.00 – 11.30:


11.30 – 12.00:

Diskusjon

12.00 – 13.30:

Lunch. Pause. Besøk våre utstillere.

13.30 – 14.15:

Internasjonal sesjon

13.30 – 14.00:

1. Fra akutt postoperativ smerte til kronisk smerte – hvor står vi? Professor Henrik Kehlet. Rigshospitalet København.

14.00 – 14.15:

2.Internasjonalt samarbeide og prosjekter i dagkirurgi (IAAS – EU). Dr. Claus Toftgaard, Danmark. Tidl president IAAS. Møteleder Jørgen Nordentoft

14.15- 14.30:

Den utfordrende dagkirurgiske pasienten. Kommunikasjon og informasjon – avgjørende suksessfaktorer?
Ovl. Jørgen Nordentoft, MHH / Hvidovre Hospital, København. Møteleder Berit Karin Helland

14.30 – 15.00:

Pause. Besøk våre utstillere.

15.00 – 16.00:

Ledelse og nytenking i sykehus. Mennesket i fokus? Lege, civ. ing. og helseledelses-coach Magnus Lord, Sverige Møteleder Dorthe S. Guldbrandsen

16.00 – 16.30:

Pause. Besøk våre utstillere.

16.30 – 17.00:
Generalforsamling – NORDAF – med valg til styret.

19.00 – 19.30:

Apéritif i resepsjonen

19.30 – 01.30:

Festmiddag med underholdning og dans.

Lørdag 11. januar 2014

08.30 – 09.20: Når ting (nesten..) går galt – Hva kan vi lære? (1)
                           Møteleder Bjarte Askeland.
                           1. Komplikasjoner: AK-behandling og kirurgi. Ovl. B Askeland. Haukeland, Bergen.
                           2. Trykk/strekksår etter EKG-lapper. Martina Hansens Hospital
                           3. Akutthendelse på ØNH-klinikk. ØNH-lege Sverre Dølvik, Asker
                           4. Paracetamol-intoksikasjon. Ovl. Frank Weber. Volvat Medisinske Senter, Oslo.

09.20 – 09.50:

Pause. Besøk våre utstillere.

09.50 – 10.20: Når ting går galt – Hva kan vi lære? (2)

                           Når ulykken skjer: Kollegastøtte-ordning i praksis. Anne-Berit Schelbred. Sykepleiefaglig rådgiver, Sykehuset i Vestfold.
Møteleder Dorthe S. Guldbrandsen.

10.20 – 11.20: Frie foredrag (5 foredrag a 8 min.).

                          Møteledere Eli L. Øieren og Pål Husby.
                         1. Pasientflyt i ny dagkir. seksjon. Kari S. Helgesen, avd. sjef og Gunn B. Solevåg, seksjonsleiar, Dagkir. seksjon. Ålesund Sjukehus
                         2. Elektronisk sykepleiedokumentasjon i dagkir. Op-spl. June Elisabeth Nysveen og Nina Martinsen, Aker Sykehus.
                         3. Fentanyl-dosering ved barneanestesi. Ovl. B. Løvland, Sykehuset i Vestfold.
                         4. Nese-bihule-kirurgi i avtalepraksis. ØNH-lege Sverre Dølvik, Asker.
                         5. Den eldre pasienten med lyskebrokk – er regional anestesi et bedre alternativ? Sek. ovl. Trygve Kjelstrup, Diakonhjemmet Sykehus. Oslo.


11.20 – 11.50:

Pause. Besøk våre utstillere.

11.50 – 13.00: Nye muligheter – trender i dagkirurgien. Innleder og møteleder: Professor Johan Ræder, OUS / Ullevål.

                         1. Revurdering av rutiner og krav ved dagkir? Ovl. S. Felsby, Aarhus, Danmark.
                         2. Vaginal hysterektomi som dagkirurgi – hvorfor bry seg? Gyn. ovl Marie Ellstrøm Engh, AHUS.
                         3. Ankelbrudd i dagkirurgien. Ovl. Ulf Sigurdsson, AHUS.
                         4. Er dagkir. trygt til brystkreftpasienter? 8 års materiale. Op-spl. Kristine Gjelle Hugaas, Nordlandssykehuset, Bodø.

13.00:

Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

Kom godt hjem – ses neste å

Vintermøte 2013

VINTERMØTE 2013

Fredag 11. og lørdag 12. januar 2013.

CLARION OSLO AIRPORT HOTEL, GARDERMOEN.

Fredag 11. januar 2013

9.00 – 10.00:     Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker
9.45 – 9.50:        Offisiell åpning av utstilling (i utstillingslokalet).
10.00 – 10.10:    Åpning v/leder, NORDAF:J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital.
10.10 – 10.45:    Den ´utfordrende´ pasienten: Rusmisbrukeren som dagkirurgisk pasient.
Ovl. Olav Fredheim. St. Olavs Hospital, Trondheim. Møteleder Inge Glambek
10.45 – 11.45:    Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden. IKT i helsevesenet.
Et nasjonalt pasient-journalsystem og nasjo

VINTERMØTE 2013

Fredag 11. og lørdag 12. januar 2013.

CLARION OSLO AIRPORT HOTEL, GARDERMOEN.

Fredag 11. januar 2013

9.00 – 10.00:     Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker
9.45 – 9.50:        Offisiell åpning av utstilling (i utstillingslokalet).
10.00 – 10.10:    Åpning v/leder, NORDAF:J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital.
10.10 – 10.45:    Den ´utfordrende´ pasienten: Rusmisbrukeren som dagkirurgisk pasient.
Ovl. Olav Fredheim. St. Olavs Hospital, Trondheim. Møteleder Inge Glambek
10.45 – 11.45:    Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden. IKT i helsevesenet.
Et nasjonalt pasient-journalsystem og nasjonale medisinlister?
10.50 – 11.10:     Avdelingsdirektør Helge Veum,Datatilsynetstilsyns- og sikkerhetsavdeling.
11.10 – 11.30:     Overlege Jan Emil Kristoffersen, Fag-og forskningsavdelingen nr 1 , AHUS.
presentasjon nr 2
                            Møteledere Berit Karin Helland og Jørgen Nordentoft.

11.45 – 12.15:     Pause. Besøk våre utstillere.

12.15 – 13.00:    Pasientsikkerhet: Sjekklister: kun noe for flyindustrien..?? Flykaptain Jarle Gimmestad.
                            Møteleder Pål J. Husby.

13.00 – 14.30:   Lunch. Besøk våre utstillere.

14.30 – 15.15:  Dagsaktuelle temaer
14.30 – 14.50:  Med sykehusets brille: Utviklingsbehov i almennleges datasystem. Den gode henvisning.
Overlege Jan Emil Kristoffersen, AHUS.
14.50 – 15.00:  Det nye dagkirurgiske hospital i Århus. An. ovl. Sven Felsby, Skejby Sygehus, DK.
15.00 – 15.20:  Anestesi-typer til dagkir. – gjør det noen forskjell??
Ovl. Jørgen Nordentoft. Martina Hansens Hospital / Hvidovre Hospital, DK.

15.20 – 15.45:  Pause. Besøk våre utstillere.

15.45 – 16.30:  Kommunikasjon og teambuilding på operasjonsavdelingen.
Professor Pål Guldbrandsen. Høkh, Klinikk for helsetjenesteforskning og Psykiatri, UiO.
Møteleder Berit Karin Helland.

16.30 – 16.50:  Pause. Besøk våre utstillere.

16.50 – 17.20:  Generalforsamling med valg til styret.
19.00 – 19.30:  Apéritifi forhallen –ved restauranten / møtesal
19.30 – 01.30:  Festmiddagmed underholdning, dans og nattmat

Lørdag 12. januar 2013

8.30 – 9.30:    Når ting (nesten) går galt – Hva kan vi lære?  Astrid Arnesen Hug – Anestesisykepleier, Dagkirurgien – Rikshospitalet 
Møteleder Bjarte Askeland.
8.30 – 9.00:   1.Brann i operasjonsfeltet…. An-lege Bente Rud Karlsson, Ullevål (UiO).
9.00 – 9.15:   2.Propofol utenfor blodkar – er det farlig? Ovl. Frank Weber, Volvat Medisinske Senter, Oslo.
9.15 – 9.30:   3.Mortalitet – lungeemboli og tromboseprofylakse i dagkirurgi.
Kir. Ovl. Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen.

9.30 – 10.00:  Pause. Besøk våre utstillere.

10.00 – 10.30:  Antibiotika-profylakse / behandling ved dagkirurgi. Ortopedkir. Inge Skråmm, Ahus.
Møteleder Pål J. Husby.
10.30 – 11.20:  Frie foredrag(4 foredrag a 8 min.). Møteledere Eli L. Øieren og Inge Glambek.

1.Skulderkirurgi – pasientopplevelse av smertebehandling.
Ortoped. ovl. Eva Kristin Birkelund, og avd. lederJan Morten Hammersgård,Dagkir. Avd. SI-Elverum.
2. Re-innleggelser etter dagkirurgi. Hvor går grensen..?Gyn. ovl. Eraker AHUS.
3. Dagkirurgi i DK: Organisering/finansiering. Er de helt på bærtur…?
Ovl. Jørgen Nordentoft. MHH / Hvidovre Hospital, DK.
4.

11.20 – 11.40:   Pause. Besøk våreutstillere.

11.40 – 13.00:    Nye muligheter – trender i dagkirurgien.
Innleder og møteleder: Professor Johan Ræder, OUS / Ullevål.
11.50 – 12.10:   1. Akutt ortopedisk dagkir. Ortopedkir. Hendrik Fuglesang, AHUS.
12.10 – 12.30:  2. Mb. Osler, ØNH-legeSinan Dheyanldeen.OUS-RH.
12.30 – 13.00:  3. Ultralyd – Regional anestesi til dagkir. – nye muligheter? Prof. Jens Børglum, Bispebjerg Hospital, København.

13.00:                Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

Kom godt hjem – ses neste år..

Vintermøte 2012

VINTERMØTE 2012

CLARION OSLO AIRPORT HOTEL, GARDERMOEN.
Fredag 13. januar 2012

9.00 – 10.00: Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker
9.40 –   9.50: Offisiell åpning av utstilling (i utstillingslokalet)
10.00 – 10.05: Åpning v/leder, NORDAF: J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital
10.05 – 12.45: Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden
10.05 – 10.35: IKT i helsevesenet. Hva er målet? Erik Hansen. Dir. Nasjonal IKT.
10.35 – 11.15:  Akutt Dagkirurgi. Prof. Johan Ræder, UiO, Ullevål

11.15 – 11.45: Pause. Besøk våre utstillere.

11.45 – 12.45: Nasjonalt Pasientsikkerhetsprosjekt: ’I Trygge Hender`.
Dr. Ellen Tveter Deilkås. Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret.

12.45 – 14.00: Lunch – (start kl. 13.00). Besøk hos utstillere.

14.00 – 14.30: Tromboseprofylakse i dagkirurgien. Indikasjoner, behandling og preparater.
Ovl. Ola Dahl, Forskningsdirektør, Sykehuset Innlandet.
14.30 – 15.30: Den ”problematiske” pasienten:
Den eldre dagkirurgiske pasient. Logistikk/sykepleie/anestesi og kirurgi.
Øieren/Myhre/Askeland/Glambek
Kirurgi hos eldre – Glambek

15.30 – 16.00: Pause. Besøk våre utstillere.

16.00 – 16.45: Omstillinger og endringer. På helsa løs?
Karin Hjertaker. Cand. mag. Bedriftsrådgiver/Coach. STD A/S

16.45 – 17.00: Pause. Besøk våre utstillere.

17.00 – 17.30: Generalforsamling med valg til styret.
19.00 – 19.30: Apéritif i forhallen – ved restauranten
19.30 – 01.30: Festmiddag med underholdning, dans og nattmat

Lørdag 14. januar 2012

8.30 –   9.30: Når ting (nesten) går galt – Hva kan vi lære? 4 cases.
«Den diagnostiske spinal….» Tore A.G. Tørisen , Anestesilege
9.30 – 10.00: Pause. Besøk våre utstillere
10-00 – 10.30: 30 år i plastikk-og dagkirurgiens tjeneste.
Dr. Jarl Bunæs, Bunæs-klinikken, Sandvika.
10.30 – 11.20: Frie foredrag (4 foredrag a 8 min.)
Thorakoskopisk sympatektomi på Dagkirurgisk Senter, Knut Kristiansen, Akershus universitetssykehus
Dexmedetomidine som premedikasjon til barn, Bjørn Løvland, Seksjonsoverlege avd for anestesiologi, SIV – Tønsberg
Færre strykninger på operasjonsprogrammet… Avd. ovl. Jørgen Nordentoft, Martina Hansens Hospital Bærum 2007 – 2011
Erfaringer med ortopediske øhj-pasienter på DagKirurgisk Senter(DKS) AHUS, Kit Simonsen, merkantil avd. Jeanette Högberg,
pre/post opr avd Magnar Austrått, anestesi avd Målfrid Brekke Lien, operasjon avd

11.20 – 11.40: Pause. Utstillingsbesøk.

11.40 – 13.00: Nye muligheter – trender i dagkirurgien
Innleder og møteleder:Professor Johan Ræder, OUS / Ullevål.
11.50 – 12.15: Logistikk-simulerings-prosjekt- Stipendiat Lene Berge Holm, AHUS
12.15 – 12.30: Kontinuerlig postoperativ regionalanalgesi med tåteflaske.
Sune Øhman og Ole Schlechter, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo.
12.30 – 13.00:Rekonstruksjon av n. fascialis. Overlege Therese H. Bjark
Avd. for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet.

13.00:             Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

Vintermøte 2011

VINTERMØTE 2011

CLARION OSLO AIRPORT HOTEL, GARDERMOEN 14. – 15. januar 2011

Fredag 14. januar 2011

9.00 – 10.00: Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker
9.40 –   9.50: Offisiell åpning av utstilling (i utstillingslokalet)
10.00 – 10.05: Åpning v/leder, NORDAF: J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital
10.05 – 12.00: Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden
Møteledere Jørgen Nordentoft / Berit Karin Helland.
10.05 – 10.30: Dagkirurgi sett fra Stortinget. Fra døgn til dag….?
Leder Stortingets Helseutvalg, Bent Høie, Høyre.
10.30 – 10.50: DRG og utvikling innen for dagkirurgi.
Adm. dir. B. Mikkelsen Helse Sør-Øst.
10.50 – 11.15: DRG-data og dagkirurgi.
Avd. dir. Leena Kiviluoto, Helsedirektoratet.
11.15 – 11.45: Diskusjon
11.45 – 12.00: Behandlingslinjer i dagkirurgi. Samhandling med fastlege / logistikk / pasientforløp.
Avd. ovl. Jørgen Nordentoft, Martina Hansens Hospital.

12.00 – 13.30: Lunch. Besøk hos utstillere.

13.30 – 14.30: Dagsaktuelt tema og internasjonale perspektiver
13.30 – 14.00: Dagkirurgiske avtaler og juridisk ansvar.
Advokat og rådgiver Aadel Heilemann, Forhandlings- og helserettsavdelingen, Den norske legeforening.
Møteleder Jørgen Nordentoft
14.00 – 14.20: Omfanget av operasjonsrelaterte skader og tiltak for reduksjon av uheldige hendelser.
Anestesisykepleier, Masterstudent Renata Norton, Volvat Medisinske Senter, Oslo
Møteleder Jørgen Nordentoft
14.20 -14.30: IAAS – Verdenskongressen i dagkirurgi, København, 2011.
Formand for Dansk Dagkirurgisk Selskab, Overlege Sven Felsby, Århus.

14.30 – 15.00: Pause. Besøk våre utstillere.

15.00 – 16.15: Pro et contra: Hygiene – infeksjoner og (dag)kirurgi.
Møteledere: Dorte S. Guldbrandsen og Eugen Eide
1. Innledning og provokasjon:
Kir. ovl. Inge Glambek, Haraldsplass, Bergen.
2. Viktigheten av hygiene og smittevern på operasjonsstuene:
Prof. Bjørg Marit Andersen, Oslo Universitets Sykehus, Ullevål.
3. Diskusjon

16.15 – 16.40: Pause. Besøk våre utstillere.

16.40 – 17.15: Kommunikasjonsformen mellom pasienter og helsevesen via TV.
Journalist Torstein Røste, TV-produksjonsselskapet «Limelight».
Møteleder: Inge Glambek.
17.15 – 18.00: Generalforsamling med valg til styret.
Møteleder: Dorte S. Guldbrandsen

19.30 – 20.00: Aperitif i forhallen ved ny festsal
20.00 – 01.30: Festmiddag med underholdning og dans (ny festsal)

Lørdag 15. januar 2011

8.30 –  9.30: Når ting (nesten) går galt – Hva kan vi lære?
Møteleder: Bjarte Askeland
· Kasus 1: Uventet komplikasjon ved laryngal papillomatose hos barn.
Sek. Ovl. anestesi, Lars Næss, seksjon Dagkirurgi OUS / RH.
                         · Kasus 2: Propofol og allergi.
Anestesilege Marlin Comelon, SABH.
· Kasus 3: Alvorlig diatermiskade på fingre,
An-spl. Karianne Opland, Martina Hansens Hospital, Sandvika.
· Kasus 4: Akutt, vanskelig luftvei.
Ovl. Frank Weber, Volvat Medisinske Senter, Oslo.

9.30 – 10.00: Pause. Besøk våre utstillere

10.00 – 10.30: Den ”problematiske” pasienten:
Den adipøse pasienten. Kirurgiske og anestesiologiske utfordringer.
Professor Johan Ræder, OUS / Ullevål.
Møteleder: Nina M. Haglund.
10.30 – 11.30: Frie foredrag (5 foredrag a 8 min.)
Møteledere: Eugen Eide og Inge Glambek

1. Nukleus prolaps som dagkirurgi.
Sek. ovl. Pål Jeroen Husby, Ort. avd. AHUS.
2. Pasient tilfredshetsundersøkelse ved AHUS. Sek. leder,
Dagkir. Senter Beate Kongsrud og int. spl. Anne Sofie Midthaug, AHUS.
3. Smerter etter brokkoperasjoner med forskjellige nett.
Ovl. Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen.
                            4. Bruk av armert laryngsmaske sammenlignet med endotrakeal tube ved adenotonsillektomi.
Fagutviklingssykepl. Brith Løfgren, STHF, Porsgrunn.
5. Eldre pas. til mammaoperasjon.
Ovl. Fred Andersen, Haukeland, Bergen.

11.30 – 11.50: Pause. Utstillingsbesøk.

11.50 – 13.00: Nye muligheter – trender i dagkirurgien
Innleder og møteleder: Professor Johan Ræder, OUS / Ullevål.
12.00 – 12.15: Safe surgery–sjekklister i anestesien. Ovl. Eirik Søfteland, Haukeland
12.15 – 12.30: ACL-operasjon – dagkir., Ovl. Fred Arne Andersen, Haukeland
12.30 – 12.40: Dagkirurgi i Århus, Danmark. Overlege Sven Felsby, Århus.
12.40 – 13.00: Å tenke nytt i offentlige sykehus / omorganisering i ØNH avdelingen.
Ovl. Terje Osnes, Avd. sjef, ØNH, OUS / RH.

13.00: Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

Kom vel hjem! Sees i København i mai!

Vintermøte 2010

VINTERMØTE 2010

Clarion Oslo Airport Hotel , Gardermoen 8. – 9. januar 2010

Fredag 8. januar

9.00 -10.00:   Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker
9.40 –  9.50:   Offisiell åpning av utstilling (i utstillingslokalet)
10.00 -10.05:   Åpning v/leder i NORDAF J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital
10.10 -12.00:   Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden
Møteleder Jørgen Nordentoft
10.10 -10.30:   Status for dagkirurgien Hovedstadsprosessen
Vise administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Bård Lilleeng
10.30 – 11.00:   Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkirurgiske avdelinger
Innledning ved Jørgen Nordentoft
Statssekretær Roger Ingebrigtsen, Helse– og omsorgsdepartementet
11.00 – 11.30:   Organisering og ledelse av dagkirurgiske enheter – hva er den riktige modell?
Avdelingssjef Dagkirurgisk senter AHUS Berit K. Helland og professor Johan Ræder, Ullevål
11.30 – 12.00:   Diskusjon

12.00 – 13.30:   Lunch. Besøk utstillere

13.30 – 15.00:   Internasjonale perspektiver og dagsaktuelt tema: ’Safe Surgery’ og pasientsikkerhet
Møteleder Bjarte Askeland
13.30 – 14.00:   WHO Safe surgery. Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar, Akershus universitetssykehus
14.00 – 14.45:   Sikre systemer innen operasjoner: ‘Innovation, technology and safety’:
Dr. W. Harrop-Griffiths. MA MB BS FRCA Consultant Anaesthetist,
Imp.College HealthcareNHS, London
14.45 – 15.00:   Diskusjon

15.00 – 15.30:   Pause. Besøk våre utstillere.

15.30 – 16.00:   Den ’problematiske’ pasient
Møteleder Nina Myhre Hagelund
Barn til dagkirurgi – ikke blott anestesi.. Ovl. Peter Ahlburg, Århus Sykehus, Danmark.
16.00 – 16.45:   ’Erfaring med og forventninger til helsevesenet….’
Petter Morseth, leder Forretningsutvikling/Partner, Hartmark Consulting AS
Møteleder Jørgen Nordentoft
17.00 – 17.45:   Generalforsamling med valg til styret.
Møteleder Dorte S. Guldbrandsen

19.30 – 20.00:   Aperitiff i forhallen ved ny festsal
20.00 – 01.30:   Festmiddag med underholdning og dansLørdag 9. januar 2010

Lørdag 9. januar

8.30 – 9.30:        Når ting (nesten) går galt – Hva kan vi lære?
Møteleder: Bjarte Askeland.
Kasus 1-3: Ovl. Bjarte Askeland.: 3 livstruende, uønskede hendelser.
Kasus 4: Ovl. Torger Aarstad Aase, Ullevål: Gasembolisme ved gynekologisk inngrep.

9.30 -10.00:        Pause. Besøk våre utstillere.
10.00 -10.30:      Hygiene – Infeksjoner og dagkirurgi.
Møteleder: Jørgen Nordentoft
Omfattende rutiner uten gevinst? Evidens?
Ovl. Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen.
10.30 – 11.30:    Frie foredrag (5 foredrag a 10 min.)
Møteledere: Eugen Eide og Inge Glambek
1. Barn og TIVA- anestesi. Ovl. Patric Axelsson, Elverum.
2. ISO-sertifisering av dagkirurgisk enhet – etablering og praksis.
Spl. Sidsel Tuft, Enhetsleder Dagkir. enhet, Oslo Univ. Sykeh. HF, Aker
3. Effekter av intraoperativ S (+) ketamininfusion i tillegg til multimodal
analgesi v. hæmorroidektomi. An.lege Ulrich Spreng, Ullevål, Oslo.
4. Organisering og ledelse av dagkirurgiske enheter.
Spørreskjemaundersøkelse 2009, NORDAF. Ovl. Jørgen Nordentoft

11.30 – 11.50:      Pause. Utstillingsbesøk.

11.50 – 13.00:      Nye muligheter i dagkirurgien.
Innledning ved Professor. J. Ræder, Ullevål
11.55 – 12.15:       1. Vaginal hysterektomi (Ovl. Wenche Hauso, AHUS)
12.15 – 12.40:      2. Cocleaimplantasjon (Ovl. Marie Bunne, Rikshospitalet, Oslo)
12.40 – 13.00:      3. Hofteprotesekirurgi (Ovl. Marianne Olsson, Drammen) ( om du ikke får åpnet den andre versjonen. Klikk her.)

13.00:                   Lunch (for de som har bestilt og betalt for dette)

Vintermøte 2009

VINTERMØTE 2009

CLARION OSLO AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN – 9. – 10. januar 2009

Fredag 9. januar 

9.00 – 10.00:    Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker
9.40 –   9.50:    Offisiell åpning av utstilling (i utstillingslokalet)

10.00 – 10.05:    Åpning v/leder i NORDAF (J. Nordentoft, Martina Hansens Hosp.)

10.10 – 12.00:    Spesialisthelsevesenet nu og i fremtiden.
Møteledere: Terje Dybvik og Jørgen Nordentoft
10.10 – 10.40:    Status og planer for dagkirurgi i Helse-Sør-Øst i forbindelse med
Hovedstadsprosessen.
Viseadm. dir. Mari Trommald, Helse-Sør-Øst, RHF
10.40 – 11.05:    Status og planer for dagkirurgi i Helse-Nord.
Adm. dir. Lars Vorland, Helse-Nord, RHF
11.05 – 11.30:    ’Dagkirurgi som butikk – noen praktiske problemer sett fra virkeligheten’.
Overlege Inge Glambek, Kir. avd. Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen

11.30 – 12.00:    Diskusjon
12.00 – 13.30:    Lunch. Besøk utstillere.

13.30 – 15.00:    International perspective.
Møteleder: Jørgen Nordentoft, Martina Hansens Hospital
13.30 – 13.45:    Orientering om IAAS initiativer. Dr. Claus Toftgaard, Danmark, President, IAAS
(International Association for Ambulatory Surgery).
13.50 – 15.00:    Hvorfor skal (må) operasjonspasienten være innlagt i sykehus?
Prof. Henrik Kehlet, Rigshospitalet, København

15.00 – 15.15:     Diskusjon
15.15 – 15.45:     Pause. Besøk våre utstillere.

15.45 – 17.00:    Dagsaktuelle tema:
Pro et Contra: NSAID’s og glukokortikoider til perioperativ smerte- behandling av ortopedkirurgiske pasienter:
Anbefaling av utstrakt rutinemessig bruk.
Møteleder: Jørgen Nordentoft, MHH
15.45 – 16.10:     Contra: Ortopedkir. overlege Sigbjørn Dimmen, Ullevål.
16.10 – 16.35:     Pro : Anestesilege, professor Johan Ræder, Ullevål
16.35 – 17.00:     Diskusjon

17.00 – 17.45:     Generalforsamling med valg til styret. Ordstyrer: Unni Naalsund.
19.30 – 20.00:    Aperitiff i forhallen
20.00 – 01.30:    Festmiddag med underholdning og dans

Lørdag 10. januar

8.30 – 9.15:        Når ting går galt – Hva kan vi lære?
Møteleder: Berit Karin Helland, AHUS og Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sgh, Bergen.
1. Kasuistikk. Lars Næss. Anestesilege, Dagkirurgen, Rikshospitalet
2. ULTIVA overdosering. J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital
3. En uvanlig dag på dagkirurgen, Ullevål. Spl. Dagkir. Ullevål

9.15 – 9.35:       Pause. Besøk våre utstillere.

9.35 – 10.00:     Hvorfor virker lokalanestesi best på private sykehus..??
Ovl. Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sgh, Bergen.
Møteleder: Jørgen Nordentoft
10.00 – 11.00:   Ingvard Wilhelmsen: ’Sjef i eget liv…’

11.00 – 11.30:   Pause, Utstillingsbesøk.

11.30 – 13.00:   Frie foredrag (a 10 min)
Ordstyrere: Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen. / Eugen Eide, St.Olavs Hosp., Trondheim.
Ovl. Jon Gjerløw, anest. avd., Sørlandet Sykehus, Arendal:
1. Smerte, kvalme og søvnforstyrrelser hos dagkirurgiske pasienter.
2. Pasienters analgetikabruk før og etter dagkirurgi.
Avdelingssjef Berit Karin Helland, Dagkirurgisk senter, AHUS:
Oppstarten på Dagkirurgisk senter, AHUS. Status?
Ovl. Jørgen Nordentoft, anest. avd. Martina Hansens Hospital, Sandvika:
Behandlingslinjer i dagkirurgien – tull og tøys?
Ovl. Alfred Arvesen, Oslo Vaskulære Senter, Oslo Universitetssykehus HF:
Laserbehandling av åreknuter.
Ovl. Fred A. Andersen, anest. avd. Haukeland Universitetssykehus:
Lidocain spinalt – et alternativ til dagkirurgiske ASA 2-3 pasienter?
Posterior ankle arthroscopy – Saulius R Lapinskas, St.Olavs Hospital. Department Orkdal
13.00:                Lunch (for de som har bestilt og betalt for dette)

Kom vel hjem!

Vintermøte 2008

VINTERMØTET 2008

Foredrag:
Fredag 11. januar

10.00 – 11.45:     Spesialisthelsevesenet i fremtiden: Møteleder: Johan Ræder, Ullevål Univ. Sykehus, UUS/ UiO
10.00 – 10.05:     Åpning v/leder (Johan Ræder, UUS/UiO)
10.05 – 10.30:    Utvikling fremover i norsk helsevesen (Bjørn-Inge Larsen, Sos og Helsedir.)
10.30 – 10.50:     Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv (Anne Karin Lindahl, Helse Sør-Øst)
10.50 – 11.15:     Diskusjon
11.15 – 11.45:     Dagkirurgi inn i fremtiden: Ny stor-enhet og nye tanker ved Ahus. (Berit Karin Helland, Ahus)
11.45 – 12.00:     Diskusjon, mentometer, spørsmål fra salen

12.00-13.30: Lunch. Besøk utstillere

13.30-15.00:     International perspective:: Møteleder: Jørgen Nordentoft, Martina Hansens Hospital
13.30-14.15:     Can seriously ill patients undergo ambulatory surgery?Preoperative evaluation of the ASA III patient.
(Ian Smith, Stoke on Trent)  Ian 1 ASA  
14.25-14.50:     How do we deal with preoperative hypertention, coronary disease, heart failure or other cardiovascular disease
(Ian Smith, Stoke on Trent)  Ian 2 CVS 

15.00 – 15.30: Pause. Besøk utstillere.

15.30 – 17.00:    Dagsaktuelle tema: (møteleder: Johan Ræder)
15.30 – 16.15:     Hvordan ser vi at en pasient er narkotika/tablett misbruker og hvilke forholdsregler kan vi ta? (Dag Jacobsen, Ullevål Sykehus/UiO) 
16.15 – 17.00:     Kan vi hente hjelp fra grunnleggende filosofisk visdom til vår daglige omgang med pasienter og medarbeidere?  ( Henrik Syse, Univ. i Oslo)
17.00 – 17.45:     Generalforsamling. Ordstyrer: Unni Naalsund
20.00:                   Festmiddag, m/underholdning

Lørdag, 12. januar

8.30 – 10.30:     Når ting går galt – Hva kan vi lære? Møteleder: Dorthe Solnør Gulbrandsen, Oslo
8.30 –   9.00:      Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem? (Øivind Ekeberg, UiO/UUS)
9.00 –   9.15:      Diskusjon 9.15 – 9.45: Hva kan vi lære fra klagesaker? (Finn Bjørn Paulsen, NPE)
9.45 – 10.00:      Diskusjon 10.00 – 10.30: Noen eksempler på feil og potensielle farer.
10.30 -10.45:      Diskusjon

10.45-11.30: Pause, Utstillingsbesøk 

11.30-13.00:     Frie foredrag a 10 min, i plenumssal , ordstyrere: Eugen Eide, St.Olavs Hosp., Trondheim / Inge Glambek, Haraldsplass Sh; Bergen
11.30:                  Oppfølging av kvinner som opereres dagkirurgisk for brystkreft. Sissel Vejle, Haukeland Universitetssykehus
11.45:                  Resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved en dagkirurgisk enhet. Kirsten Fuhrmann, Martina Hansens Hospital
12.00:                  Korsbåndoperasjoner dagkirurgisk – Et haltende eller oppegående opplegg? Fred Andersen, Knut A Fjeldsgaard; Haukeland Universitetssykehus
12.15:                  Tyreoidea – og para-thyroidea inngrep som dagkirurgi? Yngve Nordbø; Haukeland Universitetssykehus.
12.30:                  Er ketorolac (Toradol®) et mer effektivt postoperativt analgetikum enn en cox-II hemmer (etoricoxib-Arcoxia®)?
Harald Lenz, Johan Ræder; Ullevål Universitetssykehus
12.45:                  Lyskebrokkirurgi i Norge – status presens. Inge Glambek, Haraldsplass Sykehus Glambek

Abstracts:
Andersen korsbånd.abstract.08.doc 
fuhrma.acromion.abstract.08.doc
nordbø.thyreoidea.abstract.08.doc

Vintermøte 2006

VINTERMØTE 2006

VINTERMØTE 2006 – CLARION OSLO AIRPORT HOTEL, GARDERMOEN

Fredag 13/1- 2006

10.00-12.00:      Helsepolitiske realiteter og utfordringer:
Møteleder: Johan Ræder, Ullevål Univ. Sykehus / UiO
10.00 – 10.15:     Åpning v/leder  (Johan Ræder, UUS/UiO)
10.15 – 10.45:    Aktuelle politiske føringer (statssekretær Vegard Harsvik, Helse og Omsorgsdepartementet)
10.45 – 11.15:     Nye økonomiske modeller i norsk helsevesen  (Terje Hagen, UiO)
Erfaringer og forventninger. Implikasjoner for drift, kvalitet og kvantitet.
Hagen. Finansieringsmodeller og kvalitet.pps
11.15 – 11.45:     Hvordan får vi bedre kirurgisk kvalitet? (Brynjulf Ystgaard, St.Olav Hospital)
Utdanning, kvalitetsregistre, private aktører, volumtrening etc
Diskusjon:   Ystgaard. Kirurgkvalitet.pps

12.00-13.30: Lunch. Besøk utstillere.

13.30-15.00:      Patient selection and optimal care in ambulatory clinics:
Møteleder: Terje Dybvik, UUS
13.30 -14.00:      Obesity and Anesthesia – A Growing Problem  (Paul F. White, Dallas)
White.Non-opioid.hand-out.05.doc
14.10 -15.00:      Fast-tracking: Efficacy and quality.  (Paul F. White)
What are important for success? Key issues
White.Fast-Tracking.hand-out.05.doc

15.00 – 15.30: Pause. Besøk utstillere. 

15.30 – 17.00:     Dagsaktuelle tema:  (møteleder: Johan Ræder)
15.30 – 16.15:      Økende velstand og økende travelhet: Motsetning eller sameksistens?
(Thomas Hylland Eriksen, UiO)
16.15 – 17.00:     Når skal vi bry oss om trombose og antikoagulasjon i dagkirurgi?
Mekanismer, risiko og tiltak.  (Per Morten Sandset, UUS)
Sandset. Tromboseprofylakse.pps

Fredag, fortsettelse:
17.00 –  17.45:     Generalforsamling. Ordstyrer: Unni Naalsund
19.30 – 20.00:     Aperitif
20.00:                    Festmiddag, m/underholdning
23.00 – ??              Dans til levende musikk!

Lørdag, 14/1-2006

8.30 – 10.00:     Når ting går galt – Hva kan vi lære?
Møteleder: Jørgen Nordentoft, Volvat Medisinske senter, Oslo
Kort  (10 min) presentasjon av kasuistikker, med diskusjon etterpå.
08.30- 8.45:      Lungekomplikasjon: Lang vei hjem og stort inngrep (J.Ræder)
Ræder.Lungekomplikasjon.ppt
8.45- 9.00:        Paracetamolforgiftning: Feilbruk av hjemmemedisin. (L.Romundstad)
08.45                   Paracetamolforgiftning.pps
9.00-9.15:          Overdosering av lokalanestestika: (J.Nordentoft)
09.00                   Overdosering av lokalanestetika.pps
9.15-9.30:           Luftveisproblemer: Får ikke ventilert eller intubert. (C.E. Bjerkelund)
09.15                   Bjerkelund.Luftveisprobleme.nordaf.pps
9.30-9.45:           Aspirasjon; Oral premedikasjon gitt for sent? (J. Nordentoft)
09.30                   Aspirasjon.pps
9.45-10.00:        Akutt blødning: Tonsillektomi  (J.Ræder)
Ræder.Tonsillectomi 2006.ppt

10.00-11.00: Pause, Utstillingsbesøk

11.00-13.00:     Frie foredrag a 10 min, i plenumssal , ordstyrere: Eugen Eide, St.Olavs Hosp,
Trondheim / Inge Glambek, Haraldsplass Sh; Bergen
11.00:                  Hva er viktig for å unngå forsinkelser ved Dagkirurgisk drift?
Fred A. Andersen, Haukeland Univ. Sykehus
11.00                    Andersen.ff.drift.06.pps
11.15:                   Logistikk ved 3 forskjellige  inngrep: Ulike inngrep – ulike problemestillinger.
Inge Glambek, Haraldsplass Sykehus
11.15                   Glambek.3 inngrep.pps
11.25:                  Pasienttilfredshet – 1 mnd etter inngrepet.
Cecilie Galtung Gundersen/Anette Wiel, Omnia sykehuset
11.25                   Gundersen.Pasienttilfredshet.pps
11.40:                  Endoskopi; nå også ved variceoperasjoner – resultater og veien videre.
Inge Glambek, Haraldsplass Sykehus
11.40                   Glambek.Endoskopi.pps
11.50:                  Resultater ved biofix menisk suturer.
Nina Kise, Martina Hansens Hospital
11.50                   Nina Kise. BiofixMeniskSutur.pps
12.00:                  Dagkirurgisk behandling av ”Frozen Shoulder”
Ove Austgulen, Bergen kirurgiske sykehus
12.10:                  Postoperativ kvalme og oppkast: Utvidet profylakse med kortikosteroid og metoklopramid.
Henry Quanor, R. Duesund, B. Ensrud. Kongsberg Sykehus
12.10                   Henry Quanor:Effekt av utvidet profylakse med afipram og fortecortin.pps
12.25:                  Hvilken larynxmaske er best? Klinisk test av 4 typer hos 120 pasienter.
Bjørn Løvland, Sandefjord sykehus
12.25                   Løvland.Hvilken larynx-maske er best.pps
12.35:                  Larynxmasker: Flergangsbruk forenlig med god hygiene?
Gunn Glimsdal, Haraldsplass Sykehus
12.35                  Gunn Glimsdal Miljøundersøkelse 2.pps
12.45:                 Cox-II hemmere: ”Over og ut” eller ”kom igjen senere” ?
Johan Ræder, Ullevål Universitetssykehus
Cox-II.ræder.06.ppt

13.00:                Lunch, Vel hjem!

Vintermøte 2005

VINTERMØTE 2005

Fredag 7/1- 2005

10.00-12.30:      Pasientrettigheter og prioritering:
Møteleder: Johan Ræder, Ullevål Univ. Sykehus / UiO
10.00 – 10.10:    Åpning v/leder  (Johan Ræder)
10.10 – 10.40:    Prioritering av sykehustjenester i Norge.
(Eli Feiring, UiO)
10.40 – 12.00:   Fritt sykehusvalg og nye pasientgarantier:
Hvordan skal vi tolke de nye bestemmelsene?
(Ann Kristin Bogen, Helse ØST, RHF) bogen.ræder1.05.pps
Hvilke pasienter får garanti innen ortopedi og med hvilken frist? (Olav Røise, UUS)
Diskusjon
12.00-13.30:    Lunch. Besøk utstillere.

13.30-15.30:    Patient safety and outcome after ambulatory surgery:
Møteleder: Johan Ræder, UUS
13.30-14.15:    Patient selection for ambulatory surgery:
Which general health problems qualify for in-patient care instead?
chung.preop.1.04.pps  (Frances Chung, Toronto)
14.15-15.30:   What happens to the patients after discharge:
– The Danish experience    (Jens Engbæk, Herlev)
– The Canadian experience (Frances Chung, Toronto) chung.postdisch1.05.pps
Discussion.
15.30 – 16.15: Pause, besøk utstillere.

16.15 – 17.00:    Gjenoppliving og akutte livstruende situasjoner:
Ny viten om mekanismer og praktisk håndtering.
(Kjetil Sunde, Anestesi avd, UUS)  Sunde.akuttmedisin.05.ppt

Lørdag, 8/1-2005;Den dagkirurgiske arbeidsplass.

Møteleder: Jørgen Nordentoft, Volvat Medisinske senter, Oslo:

08.30-09.15:     Hvilke konflikter har vi i helsevesenet, og hvordan håndterer vi dem
( Morten Skjørshammer, Diakonhjemmet SH )   skjørshammer1.05.pps
09.15-09.45:    Hvordan får vi fagfolk, fagledere og administrative ledere til å jobbe bedre sammen?
(Egil Marstein, BI) marstein1.05.ppt

09.45-10.00: Diskusjon
10.00-10.45: Pause, Utstillingsbesøk

10.45-13.00:    Frie foredrag a 10 min, i plenumsal ,
ordstyrere:
Eugen Eide, St.Olavs Hospital, Trondheim / Terje Dybvik, UUS, Oslo

dupuytrens.strundz.05.ppt
tennisalbue,hagen.05.pps
pasient.tilfredshet.eide.05.pps
pasient.tilfredshet.ræder.05.pps
acromion.Meknas1.05.pps
steroid.hval.5.pps
brokk.glambek.05.pps
cox-II.ræder.05.pps

Vintermøte 2004

VINTERMØTE 2004


Fredag

Møteleder: Johan Ræder, UiO / OmniaSykehuset, Oslo

10.00 – 10.30:    Dagkirurgi, effektivitet og ventetider: Hva sier de norske tallene?
(Linda Midttun, Sintef, Trondheim) 02 Linda Midttun.ppt
10.30 – 10.45:    Hva med pasienten og personalet i effektivitetens tidsalder?
(Unni Naalsund, Dagkir.senter, UUS) 03 Unni Naalsund.ppt
10.45 – 11.00:     DRG – ISF- systemet; Smøremiddel eller tvangstrøye?
(Stein Tyrdal, Dagkir.senter, UUS)

11.00 – 12.00:    Diskusjon, med innledning av sentrale administrative aktører:
– Jorunn Lægland (øk.dir; Univ Sykehuset Nord Norge)
– Hulda Gunnlaugsdottir (dir, Kir.div; Ullevål Univ. Sykehus)
– Jon Nordseth (adm.dir; Volvat Med Senter)
– John Alvheim (leder, Helse- og Sosialkomiteen, Stortinget)

12.00-13.30: Lunch. Besøk utstillere.

Møteleder: Inge Glambek, Diakonissehjemmet SH, Haraldsplass, Bergen

13.30 – 14.00:    Kan vi operere cancerpasienter (mamma kirurgi) dagkirurgisk?
(Ellen Schlichting, Kir.avd, UUS) 02 Ellen Schlichting.ppt

14.00 – 14.30:    Brokk kirurgi; Plankekjøring eller uløste utfordringer?
(Odd Mjaaland, Kir.avd, Sykehuset Vestfold) 03 Odd Mjaaland.ppt

14.30 – 15.00: Pause, besøk utstillere.

15.00 – 15.30:    Operasjonshygiene ved dagkirurgi. Er tradisjonelle rutiner for strenge?
(Inger Marie Blix, Ringerike Sykehus) 04 Inger Marie Blix.ppt

15.30 – 16.00:    Gastrokirurgi i fremtiden: Alt via skop på ”Dagkirurgen?”
(Trond Buanes, Kir.avd, UUS) 05 Trond Buanæs.ppt

16.00 16.30: Pause. Besøk utstillere.

16.30 – 17.00:    Smertefysiologi og smertebehandling ved dagkirurgi.
(Johan Ræder, UiO/Omniasykehuset Oslo)
01 Johan Ræder del.2.ppt
01 Johan Ræder del.1.ppt

17.00 – 18.00:    ”Musica Humana”; terapeutisk bruk av musikk..
(Niels Eje, Per Thorgaard, København)

Lørdag 17/1- 2004 Internasjonale og hjemelige impulser
Møteleder Jørgen Nordentoft, Bærum Sykehus HF:

08.30-09.15:      Postoperative analgesia – What can the surgeon do?:
( Dick de Jong, Nederland)

09.30-10.00:      The future of IAAS (International Association of Ambulatory Surgery)
( Dick de Jong, Nederland)

10.00-10.15: Discussion
10.15-11.00:     Pause, utstillingsbesøk

11.00-13.00:     Frie foredrag

Jorunn Skattum.ppt  OUTPATIENT LAPAROSCOPIC  SURGERY
Feasibility and consequences for education and health care costs

Øyvind Hagen.ppt Knestatus 14 dager etter artroskopi Øyvind Hagen, Unni Seljom, Heddy Foss, Martina Hansens Hospital

06 .ppt   Dokumentasjon Registrering Kvalitetsforbedring Terje EideDagkirurgenSykehuset Asker og Bærum H

07 .ppt Registrering  av postoperativ kvalme og oppkast (POKO)med modifisert Ullevål Score (U-score)

Øyvind Hagen (CTS).ppt
PASIENTTILFREDSHET ETTER PRIMÆROPERASJON FOR CTS  Ø. Hagen, H. FossMartina Hospital

08 .ppt POKO, POK eller POU? Forebygge eller behandle? Henry Quaynor, Anestesioverlege Dagkirurgiske Senter (DKS) Blefjell sykehus, Kongsberg

09 Bjørn Løvland.ppt Celecoxib vs. diclofenac i kombinasjon med paracetamol. Effekt på postoperativ smerte. Effekt på blødning ?

02 Inge Glambek SEPS – de 50 første.ppt

03 Inge Glambek Varicer i lokalanestesi.ppt

REFERAT, VINTERMØTE,
16-17/1- 2004 – SORIA MORIA – OSLO
v/J Ræder

Innlegg merket med * kommer til å bli lagt ut med slides på våre nettsider.

Status og fremtid for dagkirurgi:

Dagkirurgi, effektivitet og ventetider: Hva sier de norske tallene? *

Linda Midttun, (Sintef, Trondheim) gjennomgikk data innrapportert via NPR til Sintef, som viser at dagkirurgi har hatt en jevn økning de siste 10 årene i Norge. Dette måles både ved utvalgte indikatorprosedyrer (grå stær, brokk, åreknuter) og de siste årene også i andel av total elektiv kirurgi (52 % i 2002). For tonsillektomier gjøres kun 20 % dagkirurgisk, men en viktig feilkilde her er at inngrep som gjøres av private leger ikke innrapporteres til NPR. For perioden 1999-2001 har man målt teknisk effektivitet på 50 norske sykehus til å ligge på 81-86% av det som optimalt er mulig. Undersøkelsen viser at 1 % økning i dagkirurgi andel gir 1, 17% økning i teknisk effektivitet i snitt. Denne økningen i effektivitet var størst ved de store sykehusene, muligens fordi potensialet her er størst med et lavere utgangspunkt. Undersøkelsen viser også at dagkirurgi medførte gjennomsnittlig 13 dager kortere ventetid. Et viktig forskningsfelt i fremtiden blir å se på om dagkirurgi overfører arbeid til aktører utenfor sykehusene. Det er også trolig at nettverket rundt pasienten og opplegget etter utskriving er et felt man bør konsentrere seg om for å se ytterligere fremgang innenfor dagkirurgi.

Hva med pasienten og personalet i effektivitetens tidsalder? *

Unni Naalsund (Dagkir.senter, UUS) mente noe av trivselen for både pasient og personale lå i den korte, intense kontakten over kort tid; man rekker ikke å bli lei av hverandre. Selv om arbeidet på en dagkirurgisk enhet kan være stereotypt og rutinepreget, så blir variasjon og spenning ivaretatt av pasientenes iboende mangfold. En annen faktor er at man har varierende type kirurgi på forskjellige dager. Det er en balanse mellom standardisering som øker effektiviteten og variasjon, som for de fleste er viktig for trivsel. I dagkirurgi er teamarbeide helt sentralt, man vil ikke lykkes i en dagkirurgisk setting hvis man ikke klarer å arbeide godt i team. Fordi hverdagen er veldig tett besatt med gjøremål, er det viktig at personalet av og til får fri til å reise ut; til kurs, kongresser, andre avdelinger; for å hente nye impulser. Mens noe konkurranse om pasientene er sunt, så kan for mye av dette føre til at man ikke lenger har åpenhet om sine rutiner og suksesskriterier, videre at effektiviteten presses for langt på bekostning av kvalitet. Et paradoks er at jo større kravet om effektivitet blir, jo flere blir det som sitter i administrative funksjoner uten å delta i pasientarbeide. For mange administratorer skaper problemer for trivsel og effektivitet; ved å stadig komme med pålegg, spørsmål og endringsforslag

DRG – ISF- systemet; Smøremiddel eller tvangstrøye?

Stein Tyrdal, (Dagkir.senter, UUS), var også opptatt av den økende byråkratisering rundt og særlig oppover i systemene fra den pasientbehandlende enhet. DRG systemet var tenkt som et klassifikasjonsystem, men brukes i Norge som et faktureringsystem, uten å ha gjennomgått de nødvendige justeringer av de enkelte satser og vekter. Mens ISF-DRG systemet har gjort dagkirurgi til en generelt lønnsom virksomhet, så har det også skapt betydelige skjevheter overfor det å fremme en ønsket balanse i type drift og valg av inngrep og prosedyrer. Et problem er at man opererer med tre forskjellige parallelle systemer for, til dels, samme inngrep: poliklinikksystem, dagkirurgiske DRG vekter og inneliggende DRG vekter. Et annet problem er at koding av bidiagnoser kan slå veldig skjevt ut mens regelen om minst 6 mnd intervall mellom to inngrep kan skape helt urimelige situasjoner. Et generelt problem er at DRG vektene er dårlig tilpasset den faktiske ressursbruk for mange inngrep, og at det tar altfor lang tid å få endret vekter som alle bør kunne være enige om er feilaktige.

Diskusjon, med innledning av sentrale administrative aktører:

Jorunn Lægland (øk.dir; Univ Sykehuset Nord Norge) påpekte problemet som er knyttet til fritt sykehusvalg og reiseutgifter, det er ennå ikke avklart hvordan dette skal løses. Fremfor å bruke store ressurser på å sende pasienter ut av sin bostedsregion så bør man i større grad styrke tilbudet i nærområdet. Hulda Gunnlaugsdottir (dir, Kir.div; Ullevål Univ. Sykehus) var opptatt av en fair konkurranse mellom offentlige og private aktører, ved at også offentlige aktører får bli med på anbudsrunder, blant annet knyttet til lønnsom dagkirurgi. Hun nevnte også at det for 2004 var god offentlig kapasitet for bl.a. ortopedi, gynekologi og urologi på Østlandet og at det ikke er noe poeng å lå private komme inn på inngrep som det offentlige trenger for drift, forskning og undervisning. Jon Nordseth (adm.dir; Volvat Med Senter) var enig i prinsippet om fair konkurranse, men så på forhandlingsrunden for 2004 som et rent diktat fra de regionale helseforetak overfor de private. Man fikk kun lov til å konkurrere om smuler av det totale operasjonsspekter og i tillegg blir prisene presset til et minimum av nye, små aktører som til en viss grad ennå ikke har vist at de kan levere kvalitet og volum. Et stort problem for de private sykehus er den kraftige forsinkelsen for avtaler for 2004, den til dels uprofesjonelle saksbehandlingen i de regionale Helseforetak og en økt byråkratisering og detaljstyring på tvers av det som medisinsk er fornuftig.

John Alvheim (leder, Helse- og Sosialkomiteen, Stortinget) poengterte at han uttalte seg som privatperson, tidligere helsearbeider og partipolitiker og ikke på vegne av Helse og Sosialkomiteen. Han var også opptatt av at DRG systemet hadde for mange feilaktige vekter og at arbeidet med bedre og mye mer løpende oppdatering av systemet måtte gis prioritet. Han var også opptatt av dobbeltrollen til departementet og de regionale HF som både skal være eiere av offentlige, egne sykehus og samtidig skal administrere utbetalinger til alle aktører. Han mente et frittstående statlig direktorat burde overta administreringen av ISF-DRG systemet. I fremtiden kan rollen til de regionale HF derfor bli usikker, det har vært en bekymringsfull tendens til at disse har vokst seg for store, med til dels forskjellige tolkninger av det politikerne mener bør gjelde. Et faglig godkjent privat helsetilbud burde kunne konkurrere fritt i hele landet om de prosedyrene de behersker, samtidig som de må forplikte seg til i større grad å delta i forskning og undervisning. Alvheim var motstander av økte egenandeler i helsevesenet, herunder forslaget om egenandeler på sykehusinnleggelse. Han mente den nye pasientrettighetsloven med behandlingsgaranti var et viktig fremskritt, men at det lå en fare i at den som vurderer en henvist pasient setter opp for lang frist før garantien utløses.

Faglige utfordringer i dagkirurgien:

Kan vi operere cancerpasienter (mamma kirurgi) dagkirurgisk? *

Ellen Schlichting, (Kir.avd, UUS) mente svaret var entydig ja, basert på erfaringene ved ny dagkirurgisk enhet på Ullevål. Med unntak av et par pasienter i måneden, blir alle pasienter operert dagkirurgisk og enten sendt hjem eller til sykehotell. Enkelte pasienter får, etter informasjon og avtale, lov til å ligge alene på hotellet med tilsyn av vakt et par ganger gjennom natten. Ny teknologi og viten har gjort at invasiviteten gjennomgående er redusert; 70 % gjennomgår en brystbevarende prosedyre og kun 25 % får utført axilletoilett. Ventetiden er på 1 uke og pasientene er meget fornøyde. Kun 20 % hadde benyttet seg av å lese avdelingens web side om inngrepet, konklusjonen er derfor at fokus må legges på gode brosjyrer og annen info. Minst tilfredshet var knyttet til venting på histologisvar, den er i dag 3-4 uker men bør teknisk kunne komme ned i 1 uke.

Brokk kirurgi; Plankekjøring eller uløste utfordringer? *

Odd Mjaaland, (Kir.avd, Sykehuset Vestfold) gikk gjennom brokkirurgiens historie, og ga en oversikt over nyere norsk og utenlandsk forskning. Det er viktig å ha en god indikasjon for dette inngrepet, 10 % har smerter i sår området etter 1 år og 1-2 %får kroniske smerter etter operasjonen. I Sverige og Danmark har man løpende registrering av alle brokkoperasjoner i nasjonale registre, det finnes også gode guidelines utgått fra Cochrane biblioteket og Royal College of Surgeons i Storbritannia. Ut fra dette synes det som om den opprinnelige nett-metoden til Lichtenstein kan anbefales, evt. suplert med laparoskopisk metode ved recidiv. Eldre typer brokkplastikker uten nett gir stort sett flere recidiv.

 Operasjonshygiene ved dagkirurgi. Er tradisjonelle rutiner for strenge? *

Inger Marie Blix, (Ringerike Sykehus) poengterte at forebyggelse av sårinfeksjoner er et anliggende for alle på operasjonsstuen, ikke bare operasjonssykepleierne. Telefon til pasientene dagen etter fanger vanligvis ikke opp sårinfeksjoner fordi disse debuterer tidligst etter 48 timer. Viktige faktorer er mengde og type mikrober som såret eksponeres for (oftest gram+staver eller gram- kokker), forholdene i såret ved inngrepets slutt og vertens motstandsevne (okt risiko ved ASA II eller mer). Eksponering kan være direkte kontakt eller luftbåret smitte, enten dråper fra luftveier eller støvpartikler fra hud og tekstiler. God generell personal og pasienthygiene er viktig, likeledes klorheksidin spritvask som bør få virke i minst 2 minutter. Et kvalitetsmål er en incidens på <1,5 % ved rene, ortopediske inngrep, <8-10% ved mulig kontaminerte inngrep (gastro, urinveier, genitalia); mens kontaminerte sår har en incidens på minimum 15-20%. Det er ikke direkte vist at dagkirurgi per se reduserer sårinfeksjoner, men kort operasjonstid og lite kontakt med sykehusbakterier (ofte resistente)  kan være positivt i denne sammenheng.  Gastrokirurgi i fremtiden: Alt via scop på ”Dagkirurgen?”

Selv om man på Ullevål har operert mer enn 1300 gastropasienter dagkirurgisk, så ville ikke Trond Buanæs, (Kir.avd, UUS) gå så langt som å svare ubetinget ja på spørsmålet. Dagkirurgi egner seg meget godt for laparoskopisk fjerning av binyrer, godt for galler og fundoplicatio, noe mer varierende for miltekstirpasjoner. I fremtiden er det mulig at også adipositas kirurgi og enklere colon cancer kirurgi vil komme på det dagkirurgiske repertoir. Betingelsen er stort sett bosted innen 30 minutter fra sykehuset (alternativt sykehotell) og god utvelgelse av pasienter kombinert med trenede kirurger. Imidlertid kan en dagkirurgisk setting meget vel brukes til utdannelse, forutsatt at alltid en erfaren operatør er tilstede.

Smertefysiologi og smertebehandling ved dagkirurgi. *

Postoperativ smerte er fremdeles et problem ved mange dagkirurgiske inngrep og kanskje det feltet hvor det er mest ugjort i forhold til det postoperative velvære pasientene ønsker. Johan Ræder, (UiO/Omniasykehuset Oslo) gikk i gjennom nyere smertefysiologi som blant annet viser at smerte er et meget sammensatt fenomen med mange mekanismer og mediatorer på flere nivåer. Smerte som ikke behandles blir forsterket over tid og kan gå over i kronisk smerte. Skade av nervetråder er sannsynligvis en viktig risikofaktor for kronisk, nevrogen smerte. Det er fremdeles diskutert om smertebehandling før traumet starter har effekt, basal forskning, dyrestudier og enkelte kliniske studier kan tyde på det, men mange kliniske studier har vært skuffende. De viktigste prinsippene for smerteprofylakse og behandling er: minimering av opioid behov, multimodal medikamentell tilnærming, bruk av lokal og regional anestesi hvis mulig, samt riktig timing av medisinering i forhold til traume/smerte og ut fra kunnskap om analgetikas fysiologi. Paracetamol (i tiltrekkelige doser), lokalanestesi og Coxiber (cox-II selektive NSAID) er en god grunnsmøring, oppå dette kan man legge opioider og evt corticosteroider.

”Musica Humana”; terapeutisk bruk av musikk..

Niels Eije og Per Thorgaard (Aalborg og RH, København) hadde et engasjert innlegg om bruk av dempet spesialkomponert musikk på recovery, intensiv og diagnostiske laboratorier. Flere tusen pasienter er undersøkt og de fleste (80 %) er veldig fornøyd med dette når de spørres i ettertid. 10-15% ønsker at slik lyd skrus av. Spør man på forhånd er skepsisen større, kun

40 % vil ha musikk. Effeketen er i første rekke avslappende og anksiolytisk, man har ikke påvist analgetisk effekt av tiltaket. Musikk ut i rommet er bedre enn hodetelefoner, evt. i hodputen for å forstyrre naboen mindre. Det er viktig å bruke musikk uten for store vekslinger i intensitet (som for eksempel klassisk musikk) eller musikk med intens, kraftig rytme (jazz og pop). Best er jevn, rolig musikk, evt supplert med lyder fra naturen og bilder som glir over i hverandre.
(nettsted: www.MusicaHumana.dk og www.MsiCure.com) .

Internasjonale og hjemlige impulser:

Postoperative analgesia – What can the surgeon do?

Presidenten i det internasjonale dagkirurgi forbundet (IAAS), (Dick de Jong, Nederland) refererte til at mange, både barn og voksne, har smerter etter dagkirurgi; og at denne smerten ofte undervurderes av de som behandler pasientene. Viktige tiltak fra kirurgens side er velvalgt og atraumatisk metode, samt infiltrering av såret med lokal anestesi. De Jong, som selv er aktiv kirurg, foretrakk selv å infiltrere sårområdet før han startet og operere.

The future of IAAS(Intern. Ass.of Ambulatory Surgery):

Dick de Jong gikk jort gjennom dagkirurgiens historie, for deretter å konsentrere seg om IAAS. Organisasjonen har som formål å fremme dagkirurgi i et globalt perspektiv. For tiden er det 16 medlemsland, i U-land er dagkirurgi et lavt prioritert tema fordi de rike foretrekker overnatting på privatklinikker. IAAS har en aktiv hjemmeside (www.iaas-med.org) hvor en ny service med abstract fra utvalgte tidsskrift ledsaget av ekspert kommentar er kommet til. For øvrig har man arbeidet med definisjoner og kartlegging av omfang og vekst innenfor dagkirurgi. De Jong ville at dagkirurgi begrepet skulle begrenses til det som foregår innefor et sykepleieskift (dvs. 8 timer) og at prosedyrer som inklusiv recovery tok lenger tid enn dette skulle kalles ”short stay”. Viktige kvalitetskriterier innenfor dagkirurgi er lav strykningsprosent for inngrep (2-3 % er akseptabelt), lav forekomst av re-operasjoner, lav forekomst av ikke-planlagt innleggelse eller re-innleggelse.

Frie foredrag:

Erik Trondsen, Jorunn Skattum, Bjørn Edwin, Odd Mjåland, Trond Buanes.
Gastrokirurgisk Avdeling, Ullevål Universitets Sykehus / Intervensjonssenteret, Rikshospitalet:
– Laparoskopisk dagkirurgi – konsekvenser for pasient, utdanning og økonomi.*

Pr. april 2003 var ca 1300 gastrokirurgiske pasienter ved Ullevål operert dagkirurgisk over en 8 års periode. Mens visse typer kirurgi, slik som miltkirurgi, ofte må innlegges likevel; så er suksessraten 100% for binyrekirurgi, og over 95% for gallekirurgi. I forhold til tidligere praksis med minst 2 dagers innleggelse, så sparer institusjonen over 1 mill kr. per år på dagkirurgi. Man har ivaretatt opplæring av nye kirurger ved en systematisk ”laparoskopiskole” i den dagkirurgiske settingen, forutsetning for suksess her er at erfaren kirurg alltid er med på inngrepet.

Inge Glambek; kirurgisk avd. Haraldsplass Sykehus, Bergen:
– Operasjon for varicer i lokalanestesi – indikasjonsstillinger generelt og bruk av subfasciell endoskopisk perforantkirurgi (SERS) *

Varicekirurgi er en av de vanligste kirurgiske prosedyrer, behovet er estimert til nærmere 17 000 inngrep pr. år i Norge. Henvisningsskrivene fra almennlegen er oftest ufullstendige til å si noe sikkert om indikasjon, slik at en kirurgisk for-vurdering er nødvendig. En stor del dreier seg om insuffisiente kommunikanter evt. isolerte parva problemer, disse kan tas i lokalanestesi på ordinær poliklinikk uten å gå til fult dagkirurgisk opplegg. Mens ordinær varicekirurgi bør gjøres ved de fleste kirurgiske avdelinger, så krever endoskopiske teknikker spesiell trening og kompetanse, samt investeringer i kostbart utstyr. Endoskopisk brenning av parva vener og insuffisiente perforanter er en ny, og mindre traumatiserende metode; som har vært praktisert med gode resultater ved Haraldsplass det siste året.

Ø. Hagen, U. Seljom, H. Foss, Martina Hansens Hospital:
– Knestatus 14 dager etter artroskopi.*

Ved sykehuset utføres ca 750 kneartroskopier pr. år, og man ønsket å kvalitetsikre denne prosedyren ved å innkalle 100 fortløpende de pasienter til etterundersøkelse av fysioterapeut og intervju 14 dager etter inngrepet. Av disse hadde bare 2 hatt mye smerter siste uke, men 25% brukte fremdeles krykker og 30 % haltet. 60 % var sykemeldte og for 24 % ble det vurdert at fysioterapi kunne være et nyttig tiltak. Når det gjelder endelig resultat og tilfredshet så må man trolig vente til 3-4 mnd etter inngrepet for å si noe sikkert.

Ø. Hagen, H. Foss, Martina Hansens Hospital:
– Pasienttilfredshet etter primæroperasjon for CTS.*

Ved sykehuset utførte man en spørreskjema undersøkelse på 218 fortløpende pasienter, ca 6 mnd etter inngrepet. Pasientene var operert i lokalanestesi i blodtomhet på poliklinikken, mean operasjonstid 11 minutter. 97 % av pasientene var tilfreds med informasjonen; 89 % var helt smertefri under inngrepet, 9,5% hadde kjent litt og 1,5% hadde hatt smerter. 97 % hadde bedring i symptomer etter operasjonen (63 % helt bra), denne bedringen kommer først etter 2-5 mnd hos de fleste (70 %). Gjennomsnittlig sykemeldingstid var 4,5 uker, med en variasjon mellom 1 og 13 uker.

Terje Eide, Claus Haga, Anne Karin Lindahl, Nina Smedsrød; Bærum Sykehus:
Dokumentasjon, virksomhetsregistrering og kvalitetssikring? En ny form for automatisk monitorering av drift. *

Ved sykehuset sendes ferdig frankert evalueringsskjema til alle dagkirurgiske pasienter, 3-4 uker etter inngrepet. Svarprosenten er ca. 80 % . Man får et greit inntrykk av pasient tilfredshet, samtidig som pasientene gis anledning til å komme med spontane kommentarer.

Nytt er at man via skanner kan lese inn avkryssing direkte i et regneark og på den måten spare mye sekretærarbeide.

Brit Ensrud, Randi Duesund, Henry Quaynor, Eric Korvald; Kongsberg Sykehus:
Registrering av postoperativ kvalme og oppkast (POKO) med modifisert Ullevål Score (U-score. *

Siden man stort sett bruker TIVA (som gir lite kvalme) hadde man modifisert score for generell anestesi fra 3 poeng til 1 poeng. For pasienter med score større enn 7 (kun 6 pasienter) hadde man gitt ondansetron+ dexamethason som profylakse og 34 % var likevel kvalme. For pasienter med score fra 5 til 7, så hadde man brukt metoklopramid 20 mg ved avslutning som profylakse, 28 % var kvalme. De med score under 5 fikk ikke profylakse og her var incidensen 40 %.

Henry Quaynor, Kongsberg Sykehus:
-POKO, POK eller POU – Forebygge eller behandle?*

Quaynor understrekte betydningen av individuell risikovurdering ved POKO og stilte spørsmålstegn ved bruk av begreper. Blant annet viktig å skjelne mellom følelse av å være uvel og kvalme. En kortvarig oppkast/brekningsepisode kan ofte være langt mindre plagsomt enn å være uvel over tid. Rimelig profylakse, som dexametason (gitt ved innledning) + metoklopramid 20 mg gitt ved avslutning; er av flere vist å være like effektiv som ondansetron og droperidol (som også er blitt kostbart etter avregistreringen). Efedrin 0,5 mg/kg im kan også være et godt alternativ.

Bjørn Løvland, Morten Marcus, Bent Johnny Nergaard; SiV – Sandefjord:

– Celecoxib vs diclofenac i kombinasjon med paracetamol som behandling av smerter i forbindelse med kirurgiske inngrep. Påvirkning på blødning.*

Forfatterne hadde randomisert 101 TUR pasienter og gallepasienter til enten celecoxib 200 mg x 3 eller diclofenac 50 mg x 3.  Alle pasienter fikk paracetamol 1 g x 4 og midazolam 7.5 mg som premedikasjon; TUR pasientene fikk bupivacain spinalt mens gallepasientene fikk TIVA med remifentanil og propofol. Det var få som hadde målbar blødning i gallegruppen og for TUR pasientene så fant man ingen reduksjon i blødning med bruk av den cox-II selektive NSAID celecoxib. Mens smerteintensiteten var lav for TUR pasientene, så hadde begge grupper cholecystektomipasienter sammenlignbar smerte og analgetikaforbruk (ketogan).

Sigbjørn Rønbeck, Almenn med., Tromsø:
Kvalitetskontroll on-line. Helsesamarbeid.

Det ble presentert en ferdig mal for fullstendig kvalitetshåndbok på internett, som kan tilpasses det enkelte legekontor eller den enkelte avdeling/institusjon etter behov. Man kan opprette sitt eget domene på nettet hvor man har sin versjon av boken liggende for løpende revisjoner, i tillegg til at man på vanlig måte kan laste ned og printe ut dokumenter. En del ferdig utfylte standard dokumenter kan også følge med og evt. justeres etter lokal behov. Tjenesten er belagt med en mindre årsavgift pr. registrert bruker og kan finnes på www.helsesamarbeid.no. For demoversjon er bruker navnet: test og passordet 9012.

Vintermøte 2003

VINTERMØTE 2003

Vintermøte, norsk dagkirurgisk forum, NORDAF, 7- 8.02.03

REFERAT ved J.Ræder

Kvalitetsmåling generelt og innen dagkirurgi:

Hans Flaatten understreket at kvalitet i utgangspunktet er verdinøytralt og bør måles opp i mot en standard for hva som er ønskelig kvalitet, eller mulig oppnåelig kvalitet. Kvalitetsmarkører bør være enkle å definere, reproduserbare og mulig å tallfeste. Vektlegging av forskjellige markører blir avhengig av ståsted; enten som pasient, helsepersonell, ledelse, eller politiker/ utenforstående. Eksempel på kvalitetsmåling er mortaliteten ved intensivbehandling målt opp mot en standard for dødelighet ved en gitt risikoskår for dødelighet hos den enkelte pasient. (APACHE-skår eller SAPS skår som standard ).

Gunn Goksøyr  gikk gjennom et materiale på 100 dagkirurgiske laparoskopiske gallepasienter. Ved spørreskjema og intervju hadde man forsøkt å kartlegge kvalitetsparametere slik som postoperativ kvalme, postoperativ smerte, innsidens av innleggelse og re-innleggelse, pasient-tilfredsrett, sykemeldingsperiode, belastning på primær helsetjeneste og sykehus etter utskrivning. Problemstillingen vil ofte være om man skal gjøre en grundig og omfattende registrering på et utvalg pasienter med jevne mellomrom eller om man skal gjøre en forenklet, målrettet registrering rutinemessig hos alle pasienter. Begge deler er viktig; grundig registrering kan brukes for å identifiser nøkkelparametere og måle forbedringer etter intervensjoner, mens løpende registrering bør være et hjelpemiddel i den daglige evaluering av drift.

Johan Ræder gikk igjennom mulige kvalitetsmål innen dagkirurgi. Kvalitet kan defineres ut fra et ideal, en ”best mulig” tankegang eller ut fra en standard for minimumsnivå . Kvalitetskriterier kan være reelle i forhold til pasientens sikkerhet, velvære eller total økonomi; eller kriteriene kan være surrogatkriterier som kun gir indirekte opplysning om den egentlige kvaliteten. Surrogatkriterier kan imidlertid gi en pekepinne om endringer i reell kvalitet, og kan gi en indikator på potensiell fare for reelle kvalitetsavvik når disse inntreffer sjeldent. Kvalitetsmålinger kan gjørers på en organisasjonsstruktur, på en behandlingsprosess, og på det endelige resultat.

Resultat av kvalitetsmålinger vil avhenge av om man gjør systematiske prospektive registreringer eller retrospektive registreringer eller usystematiske retrospektive registreringer. Klagesaker er et eksempel på siste kategori, hvor antall klagesaker vil variere sterkt med utenforliggende faktorer, ved siden av den rene kvaliteten. Innen anestesiologi og dagkirurgi inntrer mortalitet og varig skade for sjelden til å brukes som løpende kvalitetsparametere. Man kan enklere identifisere pasient kriterier på pasient velvære i den pre-operative og post-operative fasen, mens man kan definere ”varsel” kriterier for skadepotensiale i hele den preoperative prosess.

Jørgen Holmboe redegjorde for sosial- og helsedirektoratets rolle som statens rådgivings og gjennomføringsorgan mens sosial og helsetilsynet, ledet av helsedirektøren, er en ren tilsynsmyndighet. Man har i Norge en del nasjonale lovpålagte register slik som Samdata, fødselsregister, dødsregister, kreftregister. Disse gir en automatisk og enkel registrering, men har ikke inkludert behandlingsparametere. I tillegg finnes en rekke nasjonale kvalitetsregistre drevet av entusiastiske fagmiljøer; slik som hjertekirurgiregister, kar-registere og hofte/kneproteseregister. Disse har vært viktige instrumenter i å beskrive enderesultatet for pasienten over tid; for eksempel slik som hofteprotesekvalitet over en 10-års periode etter innsetting. I tilegg gjøres det med jevne mellomrom lokale, dedikerte kvalitetsmålinger som ofte er av meget høy kvalitet, men begrensede i omfang og tid. Rundt lokale registre er det en del problemer rundt eierskap og offentliggjøring. Men, generelt skaper alt kvalitetsarbeide bevissthet og kultur rundt meldinger og kvalitetsforbedringer, og er således positive. Det statlige tilsyn har en hovedrolle i å definere og passe på den nedre grense for kvalitet d.v.s når forsvarlig virksomhet går over i uforsvarlig. Tilsynet har mindre ambisjoner om å gå direkte inn i å definere god praksis og forbedre denne.

Politiske og administrative overordnede utfordringer og endringer innen dagkirurgi:

Pål Kristian Roland fra helsedepartementet redegjorde for videre statlige reformer. Nå som det statlige eierskap er på plass som en ytre reform, er det viktig å gå videre med de indre reformer hvor de regionale helseforetakene har en helt sentral rolle. Pasientenes rettigheter foreslås styrket ved en mer aktiv markedsføring av fritt sykehusvalg, innføring av frist for behandling med garantiklausul, og pasienttilgang på kvalitetsindikatorer for å vurdere valg av behandlingssted. Kun 8% av pasientene benytter seg av fritt sykehusvalg, dette forventes å øke. Ved brudd på behandlingsgaranti skal pasientene få rett til behandling ved annet sykehus i inn – eller  utland, privat eller offentlig. Private aktører skal gis forutsigbare og rettferdige rammer men forutsettes omfangsmessig å ikke øke vesentlig i omfang. Valg mellom sykehus forutsetter informasjon om alternativer, hvor staten har satt ned en del kvalitetskriterier med tanke på å måle både struktur, prosess og resultat. Utenlandsmilliarden som sådan forutsettes avviklet, men pasient og helseforetak vil fremdeles stå fritt til å bruke midler innenfor totalrammer til kjøp av tjenester i utlandet hvis det er mest hensiktmessig.

Jan Grund hadde en kritisk gjennomgang av dagens og tidligere helsepolitikk. Han påpekte at det ikke fins patentløsninger i helsepolitikken; feltet er vanskelig og ingen land eller systemer har funnet noen fullgode løsninger. Helsetjenesten er den viktigste velferdstjenesten i et samfunn og underlagt både markedslogikk, politisk logikk, og faglogikk. Grund påpekte at sykehusreformen har gitt veldig mye makt og myndighet til de regionale helseforetak og litt mindre statlig konsernledelse enn man hadde forventet. Det viktigste er imidlertid å få en bedre organisering og strukturering nedenfra i systemet. Et problem i offentlig virksomhet er en overadministrering og en underprioritering av reell ledelse. Problemet med den nye reformen er at det ikke ble gjort noen åpningsbalanse i de forskjellige helseforetak, videre at finansiering av innvesteringer innen utstyr ikke er på plass.

Det er viktig videre å ha en streng klarhet i roller på forskjellige nivåer; fra politiker til helseminister til styret i de regionale foretak og til styre og ledelse i de forskjellige utøvende helseforetak. I det videre arbeide er det viktig med denne rolleforståelsen og at man får forutsigbare finansierings ordninger, sammen med en bedre og sterkere utøvelse av lederfunksjoner.

Siri Hatlen understreket de store mulighetene helseformen gir, ved at fylkesgrenser er borte og at funksjons og oppgavefordeling samt stordrift i mye større grad er mulig med den nye strukturen. Utfordringen er å få til gode prosesser i et krevende politisk landskap med knappe ressurser. Det er et behov for bedre arbeidsro og stor grad av informasjon. Foreløpig er finansieringssystemet for kortsiktig og for lite forutsigbart. Det gis anledning til å gjøre lånefinansierte innvesteringer til gode formål, men drift skal gå av løpende bevilgninger. Helse Øst har valgt en konsern modell organisering, hvor direktører i det regionale helseforetaket sentralt skal være styreledere i de forskjellige lokale helseforetak. De lokale helseforetak gis stor frihet, men det er krav om reduksjon i det administrative personalet generelt og krav om å styre større innkjøp, for eksempel IT og store fellesoppgaver. Det er et mål å få en større forutsigbarhet i systemet og en bedre samordning av primær og spesialisthelsetjenester. Kvalitet er viktigere enn avstand og geografi. Videre er det viktig å unngå lobbyisme og krisemaksimering i media. De regionale helseforetak er selvstendige, og statsråden er den eneste som har instruksjonsmyndighet over for disse.

Terje Hagen redegjorde for arbeidet med en helt ny finansieringsmodell for helsevesenet som skal implementeres allerede i 2004. Mandatet var å lage en enhetlig finansiering som understøtter den statlige styrings- og eier-modellen. Videre var det viktig å etablere skiller mellom bestiller og utfører rollen i det regionale helseforetak og å stimulere til  bruk av private tjenester. Pasientenes rettigheter skulle styrkes, mens bevillingens størrelse ikke var tema. Den nye finansierings ordning styrker de regionale helseforetak ytterlige som avtalepartner for alle helsetjenester i regionen. Poliklinikk takster og skyss og laboratorie godtgjørelser skal også via RHF. Man ønsker å videreutvikle DRG systemet til å omfatte poliklinikker og dagkirugi  i løpet av noen år, med mindre fokus på betaling for enkelttjenester og sterkere fokus på diagnoser og behandlingsløp. Private aktører skal ha avtaler med RHF og kunne konkurrere om henvisninger på like linje med offentlige. Helsemidler til utlandet avvikles. Stortinget skal fremdeles vedta rammer for totalfinansiering og disse skal fordeles til de fem regionale helseforetakene basert på aldersammensetning og reiseavstander innen regionen. Man skal definere rammer for aktivitet som skal dekkes innen finansieringssystemet og således i ettertid kunne definere under-finansiering til forskjell fra dårlig produktivitet. Forskning og undervisning skal også styres via RHF på kontrakt  basis.

Impulser fra utlandet vedrørende kvalitet innen dagkirugi:

Klaus Toftegård redejorde for kvalitetsarbeidet i Danmark, hvor man har et sentralt pasientregister for alle pasienter på sykehus, der det registreres en rekke parametre. For dagkirurgi har man definert 51 nøkkelinngrep som man studerer og hvor andel dagkirurgi er et element. Det er fremdeles store svingninger i andel mellom de forskjellige danske fylker, som er finansieringsenhetene i Danmark. I Danmark er det utbygd et system med behandlingsgaranti innen 2 mnd. hvor man kan gå inn på en web-side og se på ventetider og antall behandlinger gjort ved de forskjellige sykehus. Etter hvert skal dette også bygges ut med register over pasienttilfredshet . Man arbeider med å akreditere danske sykehus etter en modell av HQS fra Storbritannia. Videre er det planlagt et prosjekt med detaljert kostnadsanalyse av tonsillectomi og laparoskopiske galleoperasjoner hvor man skal se på dagkirugiløp versus inneliggende løp.

Paulo Lemos fra Portugal gjennomgikk konkrete kvalitetskriterier hos dagkirurgiske pasienter. Han diskuterte begrepet pasient tilfredshet, som ikke nødvendigvis behøver å bety kvalitet. Tilfredshet hos pasienter kan relateres til forventning, hvor man har høy grad av viten; eller håp, hvor grad av viten er lavere. Av kriterier som pasienten selv legger vekt på, nevnes: grei tilgjenglighet av tjenester, vennlig stab, god informasjon, fravær av smerte og kvalme, og følelse av ikke å bli sent fortidlig hjem. I kvalitetsarbeidet kan man bruke intervju metoder direkte overfor pasientene. Dette kan ofte være tidkrevende og subjektivt, men teknikken er god på å definere problemområder. Spørreundersøkelser via brev gir rimelig høy svarrate men en del data vil mangle; i motsetning til telefonintervju hvor svarprosenten er lavere men datakvaliteten bedre. For å få best mulig objektivitet er det optimalt om noen utenfor enhetene eller virksomheten organiserer og henter inn data fra pasientene. Spørreskjemaer bør være korte, men ha noen åpne spørsmål for ta spesielle ting man ikke har tenkt på . Det er viktig også å spørre pårørende, ikke bare pasienten selv, om kvaliteten. Tidspunkt kan diskuteres; intervju rett etter inngrepet sier mye om struktur, prosess og forbigående kvalitetsproblemer mens senere intervju gir lavere svarprosent, men bedre kartlegging av endelig resultat. Man bør ha som mål en svarrate på minst 65 % og man bør ha minst 85% fornøyde pasienter i slike undersøkelser. IAAS har definert kvalitets kriterier knyttet til avlysning av inngrep, samt forekomst av re-operasjoner, innleggelse og reinnleggelse.

Frie foredrag:

Cato Lodding fra Get Medic redegjorde for et prosjekt med elektronisk booking, hvor alle almennpraktikere direkte, via lokalt helsenett, kan booke pasienter inn til enkle kirurgiske inngrep. Som ledd i bookingen må journal- opplysninger overføres til sykehuset og henvisende lege må printe ut instruksjoner  og spørreskjemaer fra sykehuset som deles ut til pasienten på kontoret.

Henry Quaynor redegjorde for et prosjekt på Kongsberg, hvor pasienten får resept og retningslinjer for premedikasjon hjemme før avreise, etter at sykehuset har gjennomgått et skjema om egenhelse som pasienten har sendt inn. Premedikasjon hjemme er tidsbesparende og gir en pre-emtive effekt og sparer sykehuset for noe utgifter til medikamenter. Pasientene premedisinerer seg med paracetamol og Vioxx hjemme, i enkelte tilfeller også OxyContin men dette ga en del kvalme, særlig når 20 mg dosen ble benyttet.

Marie Hylen Klippenberg fra Aker sykehus redegjorde for 66 dagkirurgiske pasienter hvor innleggelse av larynxsmaske i maveleie var foretatt med godt resultat sammenlignbart med en referansegruppe i ryggleie. Fordelen er at man sparer opplegg og snuing av pasient i narkose, noe som er tidkrevende. Resultatene underbygges av tilsvarende undersøkelser fra Volvat og Bærum hvor over 200 pasienter er systematisk studert uten komplikasjoner.

Nina Sorknes og Anne Karin Lindal redegjorde for et prosjekt ved Bærum sykehus, hvor man har prøvd å kartlegge innsidens av overfladiske og dype infeksjoner etter dagkirugi ved å sende ut et frankert spørreskjema 4 uker etter utskriving. Man fant en lav og akseptabel rate av sårinfeksjoner, og skisserte et opplegg for å bruke dette i den rutinemessige kvalitetsregistreingen.
Michael Lundberg fra Ringerike redegjorde for et prosjekt med isobar lidokain 40-70mg blandet med 5µg med Sufentanil for artroskopisk kne-kirurgi. Bortsett fra innsidens på 50 % kløe, hvorav 5-10 % var kraftig, så er resultatene gode: god anestesi, kortvarig recovery og akseptabel innsidens av forbigående nevrologiske symptomer.

Terje Eide fra Bærum sykehus redegjorde for bruk av kvalmeskår prognostisk for å forutsi hvilke pasienter som trenger anti-emetisk profylakse. Erfaringene var at slik skår kunne brukes for å styre bruken av profylakse bedre. Samme gruppe redegjorde for bruk av OxyContin som premedikasjon, 20mg ved ACL plastikk. De fant at dette ga bedre smertelindring og tendens til lave anestesibehov under inngrepet, men noe økt forekomst av kvalme etterpå.

Hjertekarsykdommer og dagkirurgi; ved Bjørn Bendz :

Foredragsholder poengterte betydningen av å unngå dagkirugi hos høyrisikopasienter for hjertesykdommer og lungesykdommer. Dette omfatter pasienter med infarkt ferskere enn 4-6 uker, ukompensert svikt, (ejeksjonsfraksjon under 35 %) ustabil angina, og alvorlig hypertensjon definert som trykk over  180/110. Marevan pasienter bør individualiseres, optimalt er  INR verdi mellom 1,8 og 2,0. Ved arytmier og aortaflimmer er frekvenskontroll like bra som å konvertere arytmien, hvor det ofte skjer residiv. Av objektive tester er trappegang over 2.etg like bra som ergometersykling; som så langt er den beste og enkleste objektive testen. Ejeksjonsfraksjonen kan testes ved ultralyd og eventuelt isotop teknikk, dette er nokså nytt. Et hjelpemiddel i fremtiden kan være stresstest med dobutamin.

Mens acetylsalisylsyre virker 7-14 dager etter seponering så er de nye platehemmende (eks. Plavix) som brukes ved stenting, aktive i minst 4 uker og disse pasienten blør kraftig ved akutt kirurgi i denne perioden. Ultra lavmolekylært penta-heparin er underveis til markedet, men foreløpig kostbart. Det er vist at betablokade som premedikasjon til pasienter med risiko for hjertekarsykdom reduserer mortaliteten. Dette må imidlertid trolig  gis hele uken før og etter for å ha fullgod effekt. Pasienter med KOLS utgjør en stor risiko, særlig med tanke på postoperativt forløp, FEV-1 mindre enn 50 % av forventet og oksygenmetning under 90 % i hvile er alvorlig risikofaktorer.

For øvrig henvises det til nettsidene www.nordaf.no for detaljert gjengivelse av av overheads og power-point presentasjoner fra en rekke av foredragene under møtet.