NORDAFlogo
bilde
Styreleder
Mads H. S. Moxness
Ansvarlig ØNH kirurg
Aleris Trondheim/Tromsø
990 35 515
madsmox@gmail.com
bilde
Kasserer
Eli Lundemo Øieren
Spesialsykepleier
Dagkirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, HF Elverum
928 45 186
elilundemo@gmail.com
bilde
Bjarte Askeland
Seksjonsoverlege anestesi
Haukeland Sykehus
410 28 000
bas@bbb.no
bilde
Mariann Aaland
Avdelingssjef Dagkirurgisk senter
Akershus universitetssykehus HF
67 96 40 40
900 15 926
mariann.aaland@ahus.no
bilde
Monica Strømme Hermanrud
Spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer
Akershus Universitetssykehus
67 96 60 86
41 14 44 16
monica.stromme.hermanrud@ahus.no
bilde
Hege Rolstad Skjæveland
Avdelingssjef
Dagkirurgen Hillevåg, Stavanger universitetssykehus HF
924 92 497
hege.rolstad.skjeveland@sus.no
bilde
Ann Bergtun
Seksjonsleder Dagkirurgisk operasjonsseksjon
Sykehuset i Vestfold HF
33 34 28 21
402 02 514
ann.bergtun@siv.no
bilde
Stein Roald Bolle
Klinikkoverlege Operasjon- og intensivklinikken
Universitetssykehuset Nord-Norge
924 68 438
stein.roald.bolle@unn.no