NORDAF styret

Styreleder: Mariann Aaland
Avdelingssjef Dagkirurgisk senter, Akershus universitetssykehus HF
Mail: mariann.aaland@ahus.no 
Tlf: 67 96 40 40, mobil: 900 15 926

Kasserer: Eli Lundemo Øieren
Spesialsykepleier. Dagkirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, HF Elverum.
Mail: elilundemo@gmail.com
Tlf: 928 45 186

Nina Myhre,
Spesialsykepleier, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Mail: nina.myhre@siv.no
Telefon: 976 02 601

Bjarte Askeland
Seksjonsoverlege, Seksjonsoverlege anestesi, Haukeland Sykehus
Mail: bas@bbb.no
Telefon: 410 28 000

Vigleik Jessen,
Klinikksjef og ortoped, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Mail: vigleik.Jensen@stolav.no
Tlf: 917 26 086

Karianne Høstmark
Avdelingssjef og ØNH kirurg, Avdeling for ortopedi og kirurgi, Sykehuset Vestfold
Mail: karianne.hostmark@siv.no
Mobil: 922 69 101

Mads H. S. Moxness
Ansvarlig ØNH kirurg, Aleris Trondheim/ Tromsø
Mail: madsmox@gmail.com
Mobil: 990 35 515

Hege Rolstad Skjæveland
Avdelingssjef Dagkirurgen Hillevåg, Stavanger universitetssykehus HF
Mail: hege.rolstad.skjeveland@sus.no
Mobil:  924 92 497