Nordaf sitt Reisestipend

Trenger du inspirasjon i ditt dagkirurgiske arbeid? Så har du muligheten for å søke støtte til kurs, seminar, en studietur eller annet kreativt formål som kan bidra til å gi deg ny «input» og kunnskap innen feltet dagkirurgi.

Nytt om reisestipender i NORDAF

Hei alle medlemmer!

Styret har besluttet å øke antall reisestipender som deles ut til medlemmene i løpet av året. HURRA!

Vi har i de senere årene hatt ett godt overskudd, som vi vil dele og gi tilbake til dere medlemmer.
Frem til nå har vi delt ut 3 stipender på våren og 3 stipender på høsten. Det har i tillegg blitt trukket 2 reisestipender til verdenskongressen under middagen på vintermøtet i januar.
Vi har besluttet at nasjonale kongresser eller hospiteringer og lignende, honoreres med kr 5000,-
og internasjonale kongresser/ verdenskongressen, honoreres med kr 7500,-

Nå har vi tenkt å øke antallet!
Vi ønsker å dele ut 5 stipender hvert halvår!
Det vil være en dynamisk prosess, så antallet kan variere fra år til år, i forhold til overskudd i foreningen.

Søknadsfrister er nye: 15.april og 15. september
Vi ønsker å se mange glade og overraskende ansikter fremover og at mange har anledning til å få nytt faglig påfyll innenfor vårt fagfelt.
Søk da vel

Viktig: Du må være medlem av NORDAF og skrive et innlegg til ” Dagkirurgisk Forum” etter at reise og kongress er gjennomført.

MVH
Nina Myhre
Styremedlem i NORDAF

Vi ønsker en begrunnet søknad, hvor du forteller oss hvorfor akkurat du bør reise på kurs/konferanse.
Denne sendes til styret i Nordaf v/ styremedlem Nina Myhre på mail: nina.myhre@siv.no

Skjema for søknad til ” Reisestipend fra Nordaf.”
Vi har utarbeidet et lite skjema som skal gjøre det lettere for dere som søker stipend. Det er viktig for oss i Nordaf å velge riktige kandidater for våre reisestipend og av den grunn ønsker vi at du gir oss grunnlaget for at det er akkurat du som skal få stipend fra oss.
Bruk litt tid på søknaden så skal vi se om det er du som blir den heldige!

Søknadene blir vurdert individuelt og etter relevans for det dagkirurgiske faget.

Lykke til, så ser vi frem imot å velge akkurat deg.

Last ned skjema her >

Husk å skrive hvilket sykehus du jobber på, om du er medlem, din mailadresse, privatadresse og telefonnummer .

Alle stipender er personlige og kan ikke gis overføres til andre.

Last ned skrivet som PDF