Nyhetsmail fra NORDAF

Nyhetsmail fra NORDAF

Nyhetsmailen er et tilbud til våre medlemmer.

Det vil brukes til å formidle nyheter fra våre nettsider, om konferanser og andre aktuelle arrangement samt gi informasjon om ledige eller tildelte stipend fra Nordaf. Det er kun Nordaf’s medlemmer som vil få anledning til å abonnere på vår Nyhetsmail. Påmelding skjer ved at du klikker her…