Nyhetsbrevets litteraturspalte

Redaksjonen vil også varmt oppfordre alle våre kreative medlemmer til å sende inn referater fra møter eller kongresser, rapporter fra studiebesøk eller at man sender noen ord om erfaringer, tanker eller gode tips om dagkirurgi.

Innlegg av et visst omfang honoreres med 1000 kroner.
Send gjerne en mail til styreleder Jørgen Nordentoft nordentoft@online.no