Nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet våren 2022

Dette kan du lese om i vårens nyhetsbrev:

 • Årsmøte i Dansk selskap for dagkirurgi
 • Uniproteseoperasjon som dagkirurgi
 • Metadon som smertebehandling til dagkirurgiske pasienter
 • Reisebrev fra dagkirurgisk konferanse i Stockholm
 • Bli bevisst på din mestringsstil - forebygg konflikter

 • Nyhetsbrevet høsten 2021

 • Nyhetsbrevet våren 2021

 • Nyhetsbrevet høsten 2020

 • Nyhetsbrevet våren 2020

 • Nyhetsbrevet høsten 2019

 • Nyhetsbrevet våren 2019

 • Nyhetsbrevet høsten 2018

 • Nyhetsbrevet våren 2018

 • Nyhetsbrevet våren 2011

 • Nyhetsbrevet høsten 2010

 • Nyhetsbrevet våren 2010

 • Nyhetsbrevet høsten 2009

 • Nyhetsbrevet våren 2009

 • Nyhetsbrevet våren 2008

 • Nyhetsbrevet våren 2007

 • Nyhetsbrevet våren 2006

 • Nyhetsbrevet høsten 2005

 • Nyhetsbrevet høsten 2008

 • Nyhetsbrevet høsten 2007

 • Nyhetsbrevet høsten 2006

 • Nyhetsbrevet våren 2005

 • Nyhetsbrevet høsten 2004

 • Nyhetsbrevet våren 2004

 • Nyhetsbrevet våren 2003

 • Nyhetsbrev høsten 2003

 • Nyhetsbrev høsten 2002