Lenker

Du vil finne mange lenker (pekere) til andre nettsteder av antatt interesse for oss som bedriver dagkirurgi.
Både fra Norge og Norden, men også fra ellers i verden.
De viktigste (subjektivt beste) vil bli kort omtalt.

Informasjonsvideo: Barn som skal til anestesi 

Se video. (Norsk / english version / Somali version)

 

INTERNASJONALE DAGKIRURGISKE LENKER

BADS British Association of Day Surgery
Svensk Dagkirurgisk Forening  
IAAS  (International Association of Ambulatory Surgery)
IAAS-kongress Madrid 2020
SAMBA (The Society of Ambulatory Anaesthesia)
Ambulatory Surgery (tidsskriftet)
Dansk Selskab for dagkirurgi 
EuroSIVA (organisasjon for intravenøs anestesi i Europa) EuroSIVA

ANDRE LENKER

Norsk Anestesiologisk Forening 
Surgical Outcome Investigation Exchange 
Hardin (omfattende samling medisinske ressurser)
Elektroniske tidsskrifter på web 
EPOC (del av Cochrane Foundation rettet mot organisering av praksis)
CHS – National center for Health Statistics) Hospital Discharge and Ambulatory Surgery Data. Amerikansk offentlig helsedatabase inkludert sykehusstatistikk
New York School of Regional Anesthesia