Leder nr 2 – 2019
Av styreleder Mariann Aaland, Avdelingssjef Dagkirurgisk senter, Akershus universitetssykehus HF

Leder nr 1 – 2019
Av styreleder Mariann Aaland, Avdelingssjef Dagkirurgisk senter, Akershus universitetssykehus HF

Leder nr 2 – 2018
Av styreleder Mariann Aaland, Avdelingssjef Dagkirurgisk senter, Akershus universitetssykehus HF

Leder nr 1 – 2018
Av styreleder Mariann Aaland, Avdelingssjef Dagkirurgisk senter, Akershus universitetssykehus HF

Leder nr 2 – 2017
Av styreleder Mariann Aaland, Avdelingssjef Dagkirurgisk senter, Akershus universitetssykehus HF

Leder nr 1 – 2017
Av styreleder Mariann Aaland, Avdelingssjef Dagkirurgisk senter, Akershus universitetssykehus HF

Leder nr 2 – 2016
Av styreleder Jørgen Nordentoft, Sygehus Vendsyssel – Frederikshavn.

Leder nr 1 – 2016
Av styreleder Jørgen Nordentoft, Sygehus Vendsyssel – Frederikshavn.

Leder nr 2 – 2015
Av styreleder Jørgen Nordentoft, Sygehus Vendsyssel – Frederikshavn.

Leder nr 1 – 2015

Av styreleder Jørgen Nordentoft, Sygehus Vendsyssel – Frederikshavn.


Leder nr 2 – 2014

Av styreleder Jørgen Nordentoft, Sygehus Vendsyssel – Frederikshavn.

Leder nr 1 – 2014

Av styreleder Jørgen Nordentoft, Sygehus Vendsyssel – Frederikshavn.