Ildsjelpris

Nordaf har til formål å være et faglig forum for dagkirurgi i Norge. Forumet er dedikert til utveksling av informasjon for å oppmuntre til og fremme utviklingen av dagkirurgi.
Under vintermøtet blir ”Årets Ildsjelspris” delt ut til en verdig kandidat.
Prisen skal synliggjøre betydelig innsats for å oppmuntre og fremme utviklingen av dagkirurgi, og ildsjeler som kan være forbilder og en ispirasjon for andre. Prisen utdeles for uegennyttig og allmennyttig innsats for utviklingen av dagkirurgi.

Prisen består av et diplom, en sjekk på 10.000,- og et vakkert sølvmerke med Nordaf sin logo.

Statutter ildsjelspris

I 2019 ble den delt ut til Jørgen Nordentoft.
Komiteens begrunnelse er:
Kandidaten er en meget verdig kandidaten til Nordaf’s Ildsjelpris 2019.
Kandidaten har vært en klippe i Nordafs mangeårige historie.
Han har solid faglig bakgrunn som anestesilege med mange år i dagkirurgisk virksomhet, i Norge og i Danmark.
Han har lang erfaring som leder og har i mange år vært en respektert og svært populær avdelingsoverlege.

Gjennom 14 år som styremedlem i Nordaf, 10 av disse som styreleder, har han vært en samlende og innovativ pådriver for dagkirurgi og har mye av æren for den status vår forening har oppnådd, nasjonalt og internasjonalt, i løpet av de første 22 årene Nordaf har eksistert.

Han er en ildsjel!
Styret gratulerer Jørgen Nordentoft på det varmeste, som vinner av ildsjelprisen 2019.

    


I 2015 ble den delt ut til anestesilege Bjørn Løvland fra Sykehuset i Vestfold.

Komiteens begrunnelse er:
Bjørn Løvland er den verdige kandidaten til Nordaf’s Ildsjelpris 2015.
Bjørn Løvland har synliggjort en betydelig innsats for å oppmuntre til og fremme utviklingen av dagkirurgi.
Han er et forbilde og til inspirasjon for andre.  Han er en ildsjel.
Prisen utdeles for uegennyttig og allmennyttig innsats for utviklingen av dagkirurgi.

Bjørn  Løvland har jobbet med dagkirurgi siden 90-tallet, først på Sandefjord sykehus, og siden 2009 ved Operasjonsseksjon 3H på sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

 


I 2014 ble årets ildsjelpris tildelt Johan Ræder og Unni Nålsund

Valget av de to første ildsjelene var ikke vanskelig. Fra Nordaf ble stiftet i 1997, har to virkelige ildsjeler vært de store pådriverne for foreningen. Nordaf utgikk på mange måter fra Ullevål sykehus sin fantastiske dagkirurgiske avdeling. Og det var først og fremst to derfra som ble foreningens hjørnesteiner, hvis det går an å si det sånn.
Johan Ræder, anestesiologiprofessor og allerede da internasjonal kapasitet på dagkirurgisk anestesi, var Nordafs første leder, og ble i det vervet i 10 år.
Unni Naalsund, anestesisykepleier og leder for avdelingen på Ullevål ble den store stimulatoren for sykepleierne. Hun var med i styret fra starten og etter hvert i mange år redaktør for det som de første 15 årene het ”Nyhetsbrevet”.

Uten disse to ville Nordaf neppe ha blitt den viktige foreningen den er. Mange andre har medvirket, og mange andre har vært ildsjeler både i Nordaf og på sine sykehus. Styret ønsker mange forslag til nye prisvinnere.


Gratulerer så mye til vinnerene!!