Stipend - søknadsfrist 1. mars 2022

Reisestipender i NORDAF våren 2022

Alle medlemmer i NORDAF kan søke om stipend. Hvorfor ikke søke om stipend for Høstmøtet 2022? Søknadsfristen for reisestipend er 1. mars 2022. Søknadsskjema finner du nederst på siden.

Styret i NORDAF lyser nå ut fem reisestipender våre 2022. Nasjonale kongresser, hospiteringer og lignende honoreres med kr 5.000. Internasjonale kongresser/verdenskongressen honoreres med kr 7.500. Det er også mulig å søke støtte til digitale møter. Du kan for eksempel søke om støte til å delta på NORDAFs høstmøte 2022 eller internasjonal dagkirurgisk kongress i Brugge, Belgia 30. mai til 6. juni 2022.

Søknadsfrist: 1. mars 2022.

Vi har en enkel og lite byråkratisk behandling av søknader. Søknadsskjema finner du under "Søknadsskjema stipend" nederst på nettsiden. Søk da vel!

Etter at reise og kongress er gjennomført må du skrive et innlegg på 500 - 1000 ord som publiseres i nyhetsbladet, "Dagkirurgisk Forum".