Vintermøtet 2022 er utsatt på grunn av pandemien

Vintermøtet januar 2022 er utsatt

Kjære deltakere og utstillere til NORDAFs Vintermøte 14.-15. januar 2022!

Den siste tidens økende smitte med Corona og omikron-varianten har på nytt satt våre daglige gjøremål på vent. NORDAFs styre har den siste uken vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI), vår arrangør samt kongresshotellet for å diskutere situasjonen omkring gjennomføring av Vintermøtet 2022 i sin nåværende form.

Det er dessverre en realitet at det ikke er mulig å gjennomføre Vintermøtet som planlagt i januar. FHI påpeker stor usikkerhet knyttet til hvordan smitten vil påvirke oss i månedene fram til sommeren. Det som er helt sikkert er at smitten vil øke. Usikkerheten knyttes mer til alvorlighetsgraden av Covidsykdommen. Sikkerheten til deltakere og reduksjon av mulig smitte vil være en prioritet for NORDAF, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Vi har tidligere besluttet at et fysisk møte er ønskelig og vi tror dette er gjennomførbart, men på et senere tidspunkt. Etter den informasjonen vi har fått fra FHI er det tilrådelig å forskyve møtet til over sommeren. Vi utsetter derfor møtet til 23. - 24. september, forhåpentligvis uten at ytterligere uventede omstendigheter forandrer våre planer.

Dersom du har spørsmål om konferansen eller ønsker å avbestille kan du kontakte vår arrangør ved å bruke knappen nedenfor. Vi gir full refusjon av innbetalt beløp. Det er selvsagt mulig å melde seg på senere. Dersom du allerede er påmeldt og ønsker å delta 23. - 24. september, trenger du ikke å gjøre noe nå.

Styret i NORDAF ønsker alle hjertelig velkommen til NORDAFs første Høstmøte 23. - 24. september 2022. I mellomtiden ønskes alle en riktig God Jul og fredelig start på 2022.