Oppføringer fra nordaf

Nye vedtekter

Vedtekter for Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF): Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er en frittstående forening. Foreningen kan ha formelt samarbeid eller medlemskap i internasjonale foreninger med samme formål. Foreningens formål er å fremme dagkirurgi og dagbehandling i Norge og å være et forum for faglige, organisatoriske og økonomiske spørsmål knyttet til dette. Som medlemmer kan opptas […]