NORDAFlogo

Verdenskongressen i Oslo ble en suksess

15.05.2024

Styret i NORDAF ønsker å takke alle som har bidratt til å gjøre den 15. verdenskongressen dagkirurgi mulig. Vi tror konferansen har vært den største dagkirurgiske begivenhet på norsk jord. Takk til alle dere som har deltatt på konferansen, 13. - 15. mai 2024 i sentrum av Oslo. Vi har hatt besøk fra hele verden, både forelesere og deltakere. Det har vært spennende å høre hva som skjer dagkirurgisk i andre deler av verden. Det virker som at mange har de samme utfordringene som vi har her hjemme, men konferansen har også gitt inspirasjon til hvordan noen av disse kan løses. Styret er også takknemlige for alle norske dagkirurgiske miljøer som har vært med å bidra til konferansen. Konferansen hadde ikke blitt den samme uten den store norske deltakelsen. Vi håper alle har fått inspirasjon til å jobbe videre med dagkirurgi på norske sykehus. Vi håper å publisere noen drypp fra konferansen på nettsidene. Og vi håper å se alle igjen på Vintermøtet som skal avholdes i midten av januar 2025.