NORDAFlogo

Stipend - søknadsfrist utvidet til 10. desember 2023

9.10.2023

Alle medlemmer i NORDAF kan søke om stipend. I år har styret lyst ut fire stipender, og søknadsfristen er nå utvidet til 10. desember.

Nasjonale kongresser, hospiteringer og lignende honoreres med kr 5.000. Internasjonale kongresser/verdenskongressen honoreres med kr 7.500. Det er altså mulig å få støtte med kr 7.500 på verdenskongressen som NORDAF arrangerer i Oslo neste år.

Vi har en enkel og lite byråkratisk behandling av søknader. Søknadsskjema finner du under "Søknadsskjema stipend" nederst på nettsiden. Søk da vel!

Etter at reise og kongress er gjennomført må du skrive et innlegg på 500 - 1000 ord som publiseres i Tidsskrift forn Norsk Dagkirurgisk Forening.

Søknadsskjema

Oppgi permanent adresse hvor du kan motta post.

Sjekk at alle felt er korrekt utfylt før du trykker på "Send søknad". Ta gjerne en utskrift FØR du trykker "Send søknad". For spørsmål om behandling av søknader, send en epost til NORDAF v/Ann Bergtun: ann.bergtun@siv.no