NORDAFlogo

Stipend - søknadsfrist 1. oktober 2023

12.07.2023

Reisestipender i NORDAF 2023

Alle medlemmer i NORDAF kan søke om stipend. Hvorfor ikke søke om stipend for Dagkirurgisk verdenskongress i Oslo 2024? Søknadsfristen for reisestipend er 1. oktober 2023. Søknadsskjema finner du helt nederst på nettsiden.

Styret i NORDAF lyser nå ut fire reisestipender. Nasjonale kongresser, hospiteringer og lignende honoreres med kr 5.000. Internasjonale kongresser/verdenskongressen honoreres med kr 7.500. Det er også mulig å søke støtte til digitale møter.

Søknadsfrist: 1. oktober 2023.

Vi har en enkel og lite byråkratisk behandling av søknader. Søknadsskjema finner du under "Søknadsskjema stipend" nederst på nettsiden. Søk da vel!

Etter at reise og kongress er gjennomført må du skrive et innlegg på 500 - 1000 ord som publiseres i Tidsskrift forn Norsk Dagkirurgisk Forening.

Søknadsskjema

Oppgi permanent adresse hvor du kan motta post.

Sjekk at alle felt er korrekt utfylt før du trykker på "Send søknad". Ta gjerne en utskrift FØR du trykker "Send søknad". For spørsmål om behandling av søknader, send en epost til NORDAF v/Ann Bergtun: ann.bergtun@siv.no