NORDAFlogo

NORDAF har endret navn

28.04.2023

NORDAF fornyer seg igjen. På generalforsamlingen under NORDAFs årmøte 2023, ble det enstemmig besluttet at "Norsk dagkirurgisk forum" endrer navn til "Norsk dagkirurgisk forening". Mange har allerede omtalt NORDAF som "foreningen", så navneendringen er en modernisering som gjør at navnet er i tråd med daglig begrepsbruk. Nyhetsbrevet, som til nå har blitt kalt "Dagkirurgisk forum", endrer navn til "Tidsskrift for Norsk dagkirurgisk forening".