NORDAFlogo

Internasjonal dagkirurgisk konferanse 2024 i Oslo

15.02.2023

Planleggingen for en dagkirurgisk verdenskongress i Norge har pågått i flere år. Styret i Norsk dagkirurgisk forum har etablert en fagkomite som skal jobbe med det faglige programmet.

Styret og fagkomiteen møttes fredag 10. februar på Oslo Plaza for en første befaring av kongresslokalene for den 15. internasjonale dagkirurgi konferansen som avholdes 12. - 15. mai 2024. Det ble et svært hyggelig møte med hotellet. Omvisningen ga oss stor tro på at kongresslokalene holder mål. Likeså hadde vi et produktivt møte i styret og fagkomiteen der våre intensjoner, ønsker og mål for kongressen ble diskutert. Vi skal følge dette tett opp over det kommende året, ikke minst vil vi ha nytt planleggingsmøte på vår kommende årskongress siste helgen i april på Expo Fornebu. Vi gleder oss til å treffe mange medlemmer der!

Mads Moxness

Leder NORDAF