NORDAFlogo

Dagkirugisk konferanse i Stockholm

22.11.2022

Dagkirurgisk konferanse i Stockholm

Nätverket Svensk Dagkirurgi holder konferanse i Stockholm 29. - 30. mai 2023. Preliminært program er tilgjengelig via deres nettsider (se nedenfor).

Medlemmer av NORDAF kan søke om reisestipend for å delta på konferansen. Se artikkel om "Stipend" som du finner på forsiden eller i "Arkiv".