NORDAFlogo

Tips, ideer og tilbakemeldinger

18.10.2022

Styret i NORDAF ønsker tilbakemeldinger på hvordan foreningen kan bli enda bedre. Vi vil gjerne ha innspill på hvordan tidsskriftet og nettsidene kan bli bedre, hva du ønsker deg på neste vintermøte, eller andre ting du har tanker om. Dersom du ønsker å skrive et innlegg på nettsidene eller i tidsskriftet er vi også åpen for det. Vi har derfor laget et skjema på nettsidene hvor du kan gi tilbakemeldinger til styret. Du finner skjemaet under menyvalget "Kontakt oss" (øverst eller nederst på nettsidene).