NORDAFlogo

Nytt styremedlem fra Sykehuset i Vestfold

12.10.2022

Ann Bergtun er nytt styremedlem i NORDAF. Hun jobber som seksjonsleder ved Dagkirurgisk operasjonsseksjon på Sykehuset i Vestfold (SIV). Ved seksjonen utføres operasjoner innen mange ulike fagfelt; ØNH, ØYE, Gynekologi, Mammae-kirurgi, Urologi, Gastro-kirurgi, ortopedi og gastro-medisin. I tillegg opereres alt av elektiv barnekirurgi og seksjonen har stort fokus på barn i sykehus. Samarbeidet med alle de ulike faggruppene tilknyttet dagkirurgisk operasjonsseksjon er svært godt. Anestesilegene ved SIV rullerer til dagkirurgen, men det er en fast fagansvarlig anestesilege med spesiell interesse for dagkirurgiske drift, tilknyttet seksjonen.

Ann har vært sykepleier siden 1992 og operasjonssykepleier siden 2008. Det meste av yrkeskarrieren har hun jobbet med dagkirurgiske pasienter. Ann har vært medlem av NORDAF siden begynnelsen på 2000-tallet og var aktivt med å starte opp dagkirurgisk avdeling ved Sandefjord Sykehus, inspirert av medlemmer i NORDAF. Hun har videreutdanning i administrasjon og ledelse, og har jobbet i diverse lederjobber de siste årene.

Ann brenner for effektive, dagkirurgiske pasientsløyfer med kvalitet i alle ledd. Hun er leder for ca. 40 ansatte, fordelt på 4 faggrupper; anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere og pre- og postoperative sykepleiere og anestesiassistent. Seksjonens mål er å gjennomføre dagens operasjonsprogram med fornøyde pasienter og fornøyde ansatte. Ann forteller at det er svært godt arbeidsmiljø i seksjonen, og at de ansatte er gode på å nå daglige mål.