NORDAFlogo

Nesekirurgi ved søvnapné

14.06.2021

VirtuOSA: forskning på nesekirurgi ved søvnapné

Dagkirurgi er en utmerket arena for forskning. Et eksempel på dette er VirtuOSA, et prosjekt som har som ambisjon å kartlegge de biomekaniske forhold ved søvnapné gjennom å belyse effekter av kirurgi i de øvre luftveier. Et samarbeide mellom fysikere ved institutt for ingeniørvitenskap samt kirurger ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, St.Olavs Hospital, og Aleris sykehus, med solid støtte fra Norges Forskningsråd