NORDAFlogo

Nominér til Ildsjelprisen!

16.07.2021

Ildsjelprisen

NORDAFs ildsjelpris ble første gang utdelt i 2014. Prisen deles ut til personer som er et verdig forbilde og til inspirasjon for det dagkirurgiske miljøet. Prisen utdeles for uegennyttig innsats og for utvikling av dagkirurgen i Norge. Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill til kandidater.

I statuttene står det:

  1. Alle medlemmer i NORDAF kan sende forslag på kandidater til ildsjelprisen. Forslag ledsages av en skriftlig begrunnelse.
  2. Et samlet NORDAF styre kan i enstemmig styremøte avgjøre, på grunnlag av prisens intensjon og all annen relevant informasjon hvem som skal motta Ildsjelprisen.
  3. Styret kan avstå fra å dele ut prisen eller foreslå å dele prisen mellom flere kandidater.
  4. Ildsjelprisen består av et pengebeløp og en nål påført NORDAFs logo
  5. Ildsjelprisen overrekkes på NORDAFs årlige konferanse, Vintermøtet.
  6. Styret skal føre protokoll over tildelte ildsjelpriser med begrunnelse for hver tildeling

Send ditt forslag til en av oss i styret!

Verdige vinnere hittil er:

2014: Unni Naalsund og Johan Ræder

Begrunnelse for tildelingen: Valget av de to første ildsjelene var ikke vanskelig. Fra Nordaf ble stiftet i 1997, har to virkelige ildsjeler vært de store pådriverne for foreningen. Nordaf utgikk på mange måter fra Ullevål sykehus sin fantastiske dagkirurgiske avdeling. Og det var først og fremst to derfra som ble foreningens hjørnesteiner. Johan Ræder, anestesiologiprofessor og allerede da internasjonal kapasitet på dagkirurgisk anestesi, var Nordafs første leder, og ble i det vervet i 10 år. Unni Naalsund, anestesisykepleier og leder for avdelingen på Ullevål ble den store stimulatoren for sykepleierne. Hun var med i styret fra starten og etter hvert i mange år redaktør for det som de første 15 årene het ”Nyhetsbrevet”. Uten disse to ville Nordaf neppe ha blitt den viktige foreningen den er.

Unni Naalsund og Johan Ræder

2015: Bjørn Løvland

Komiteens begrunnelse: Bjørn Løvland er den verdige kandidaten til Nordaf’s Ildsjelpris 2015. Bjørn Løvland har synliggjort en betydelig innsats for å oppmuntre til og fremme utviklingen av dagkirurgi.Han er et forbilde og til inspirasjon for andre. Han er en ildsjel.

Prisen utdeles for uegennyttig og allmennyttig innsats for utviklingen av dagkirurgi. Bjørn Løvland har jobbet med dagkirurgi siden 90-tallet, først på Sandefjord sykehus, og siden 2009 ved Operasjonsseksjon 3H på sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Bjørn Løvland

2019: Jørgen Nordentoft

Komiteens begrunnelse er: Kandidaten er en meget verdig kandidaten til Nordaf’s Ildsjelpris 2019. Kandidaten har vært en klippe i Nordafs mangeårige historie. Han har solid faglig bakgrunn som anestesilege med mange år i dagkirurgisk virksomhet, i Norge og i Danmark. Han har lang erfaring som leder og har i mange år vært en respektert og svært populær avdelingsoverlege. Gjennom 14 år som styremedlem i Nordaf, 10 av disse som styreleder, har han vært en samlende og innovativ pådriver for dagkirurgi og har mye av æren for den status vår forening har oppnådd, nasjonalt og internasjonalt, i løpet av de første 22 årene Nordaf har eksistert. Han er en ildsjel! Styret gratulerer Jørgen Nordentoft på det varmeste, som vinner av ildsjelprisen 2019.

Jørgen Nordentoft