NORDAFlogo

Vintermøtet 2022

20.09.2021

Fysisk vintermøte 2022

Styret er nå i full gang med å planlegge Vintermøte i NORDAF for 2022. Datoene er allerede fastsatt: 14. og 15. januar 2022. Vi planlegger at det skal være mulig å samles fysisk. Det er ikke tatt endelig beslutning om det også skal være mulig å delta via nett.

NORDAFs vintermøte gir faglig påfyll og inspirasjon for alle som jobber med dagkirurgi: anestesileger, kirurger, spesialsykepleiere innen anestesi, operasjon og intensiv, samt autoriserte sykepleiere, helse- og sykehus- ledere og annet helsepersonell.

Følg med på nettsidene for oppdateringer. Om ikke lenge vil vi legge ut et preliminært program. Vi kan allerede love et innholdsrikt program. Sett av tid i kalenderen nå!