NORDAFlogo

Pandemien og Vintermøtet 2022

02.12.2021

Pandemien og Vintermøtet 2022

Styret i NORDAF får mange henvendelser om hva som skjer med Vintermøtet nå når smitten øken i samfunnet. Vi følger myndighetenes råd og veiledninger for hvordan Vintermøtet 14. og 15. januar kan avholdes.

Følgende gjelder nå

Deltakere kan melde seg på Vintermøtet og arrangere sin reise som planlagt. Vi følger til enhver tid myndighetenes råd og veiledning for hvilke regler som gjelder. Som kjent kan disse endres ganske raskt. Det er derfor vanskelig å vite nå hva som gjelder 14. januar.

Ved force majeur (altså at det kommer regler om justering av antall som kan møtes, innføring av «meteren» eller full nedstenging, altså hendelser som er utenfor den enkeltes kontroll) gjelder full refusjon for de som rammes.

Hvis deltakere selv velger å avbestille, men møtet kan gjennomføres som vanlig er det ingen refusjon da det er bindende påmelding. Arrangør og hotellet er fleksible ved for eksempel påvist corona eller symptomer på sykdom.