NORDAFlogo

Fysisk Vintermøte 14. og 15. januar 2022

26.10.2021

Fysisk vintermøte 2022

Programmet for Vintermøtet i NORDAF for 2022 begynner å få si endelige form. Styret har vedtatt at det i 2022 blir et rent fysisk møte. Vi håper mange får mulighet til å treffes på Fornebu, i Quality Hotel Expo. I år blir det derfor ikke webinar.

NORDAFs vintermøte gir faglig påfyll og inspirasjon for alle som jobber med dagkirurgi: anestesileger, kirurger, spesialsykepleiere innen anestesi, operasjon og intensiv, samt autoriserte sykepleiere, helse- og sykehus- ledere og annet helsepersonell.

Følg med på nettsidene for oppdateringer. Du finner preliminært program via menyvalget "Vintermøtet 2022" øverst på siden. Vi legger snart ut link til påmelding. Husk å holde av datoene i din kalender og søk permisjon hos arbeidsgiver!