NORDAFlogo

Stipend - søknadsfrist 20. november

25.10.2021

Reisestipender i NORDAF høsten 2021

Alle medlemmer i NORDAF kan søke om stipend. Hvorfor ikke søke om stipend for Vintermøtet 2022? Søknadsfristen for reisestipend er 20. november. Søknadsskjema finner du nederst på siden.

Styret i NORDAF har lyst ut inntil fem reisestipender høsten 2021. Nasjonale kongresser, hospiteringer og lignende honoreres med kr 5.000. Internasjonale kongresser/verdenskongressen honoreres med kr 7.500. Det er også mulig å søke støtte til digitale møter, men da vurderer vi støtten individuelt. Du kan for eksempel søke om støte til å delta på NORDAFs Vintermøte i januar 2022.

Søknadsfrist: 20.11.2021.

Vi har en enkel og lite byråkratisk behandling av søknader. Søknadsskjema finner du under "Søknadsskjema stipend" nederst på nettsiden. Søk da vel!

Etter at reise og kongress er gjennomført må du skrive et innlegg til nyhetsbladet, "Dagkirurgisk Forum".