NORDAFlogo

Statsbudsjettet og økonomi i 2003

19.10.2021

I 2002 skrev Johan Ræder ved Ullevål Universitetssykehus om statlig overtakelse av sykehusene og om neste års statsbudsjett. Har det skjedd noe siden den tid, eller kan vi skrive det samme i dag? Les hva Ræder skrev i 2002 og døm selv!

Artikkelen finner du i dokumentet nedenfor på side 3