NORDAFlogo

Dagkirurgi i Norge og verden 2021

02.06.2021

Kjære venner!

Vi kan alle enes om at de siste to år har vært spesielle, for samfunnet generelt og for alle som bedriver medisinsk virksomhet spesielt. Vårt levesett og vårt behov for å omgi oss med trygge systemer når krisen rammer har blitt utfordret, og vi aner konturene av en ny verden som vil være endret på mange måter også i tiden etter at alle har blitt tildelt to vaksineskudd i armen.

I det internasjonale dagkirurgiske samfunnet har man satt søkelys på etterslepet av planlagte inngrep som pandemien har medført. Hvordan skal man klare å mestre kunststykket å behandle de som allerede har fått utsatt sine inngrep samtidig med at man forventes å behandle de tilkommende tilfellene framover? Den anerkjente franske gastrokirurgen Corinne Vons bemerket under den internasjonale foreningens vårkongress i april den formidable innsatsen som må til for å løse denne tilsynelatende gordiske knuten, og hun har tatt sterkt til orde for at økt utnyttelse av dagkirurgi vil være en del av løsningen. Vel å merke ved at utøvende myndigheter gir incentiver til at slik behandling er praktisk gjennomførbar, og ikke ved at man velger å gjøre som sagnet sier om Aleksander den store som løste den gordiske knuten ved å hugge den tvers av. Det vil være å misforstå løsningen av problemet.

Vi rakk så vidt å gjennomføre vintermøtet i januar 2020 før det ble lockdown på alle folkemøter og kongresser. Det ble en godt gjennomført kongress med interessante betraktninger og foredrag som var relatert til vårt dagkirurgiske liv. Dette årets vintermøte ble digitalt og må vel kunne sies å være en betinget suksess med alle de begrensninger et digitalt format legger på en kongress av en viss størrelse. Likevel har mange fremhevet de praktiske sidene ved et slikt format, ikke minst ved spart reisetid og mulighet for arbeidsro helt inn mot kongressen. Vi ønsker, tror og håper likevel på et vintermøte i januar 2022 som er fysisk, med mulighet for diskusjoner mens man ser hverandre i øynene og kan ha et sosialt felleskap i tillegg. Vår webmaster, Dr. Stein Roald Bolle, vil sørge for at vår flunkende nye og lett manøvrerbare hjemmeside er oppdatert på dette emnet og flere til.

Siden sist har jeg fått æren av å ta over stafettpinnen etter Mariann Aaland som leder i NORDAF. Dette er en ære og min sjanse til å «gi noe tilbake» til det dagkirurgiske miljøet som jeg har levd og jobbet med som ØNH kirurg og forskningskirurg over drøyt tyve år. Mariann har ledet NORDAF på en trygg og rutinert måte de siste fire årene, og vi er heldige som har en slik ressursperson med oss videre i styret og ikke minst som representant i sentralstyret i den internasjonale dagkirurgi foreningen (IAAS) og også som representant i den internasjonale generalforsamlingen. Vi har også fått med oss Monica Strømme Hermanrud inn i styret, overlege i gynekologi ved Ahus, som også bidrar i dette nyhetsbrevet med et interessant innlegg om hvordan få LIS leger oftere inn på operasjonsstuene.

Vi har en interessant periode foran oss, alle vi som bidrar til helsehjelp dagkirurgisk. Det er et mål for oss i foreningen å få dagkirurgien til å vokse på en økonomisk forsvarlig og helsefremmende måte. Derfor ønsker vi flere velkommen inn i foreningen, det være seg administratorer, helseøkonomer, anestesileger, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere og ikke minst kirurger i alle fagfelt rundtomkring i landet.

Med ønsker om en koronafri og solfylt sommer!

Med de beste hilsener

Mads Henrik Strand Moxness