NORDAFlogo

Stipender høsten 2021

17.09.2021

Reisestipender i NORDAF høsten 2021

Styret i NORDAF lyser nå ut inntil fem reisestipender for høsten 2021 for våre medlemmer. Nasjonale kongresser, hospiteringer og lignende honoreres med kr 5.000. Internasjonale kongresser/verdenskongressen honoreres med kr 7.500. Det er også mulig å søke støtte til digitale møter, men da vurderer vi støtten individuelt.

Søknadsfrist: 20.11.2021.

Vi har en enkel og lite byråkratisk behandling av søknader. Søknadsskjema finner du under "Søknadsskjema stipend" nederst på siden. Søk da vel!

Etter at reise og kongress er gjennomført må du skrive et innlegg til nyhetsbladet, "Dagkirurgisk Forum".