NORDAFlogo

Vintermøtet 2021

15.11.2020

Webinar 15. januar 2021

Styret i NORDAF arrangerer årlig Vintermøtet i januar og dette pleier å være en populær arena for diskusjoner, utveksling av erfaringer og for å bygge nettverk for videre samarbeid og utvikling. Her inviteres eksterne foredragsholdere og relevante utstillere for å vise ny teknologi og nytt utstyr. Denne vinteren har vi også gleden av å invitere alle medlemmer og andre interesserte til vintermøtet. Møtet foregår fredag 15. januar 2021 og vil fremstå i splitter ny innpakning. Vi lager denne gangen et tidsriktig webinar og sender alle foredrag fra studio slik at dere kan sitte hjemme og følge oss trygt på koronasikker avstand. Webinaret vil være tilgjengelig via link også etter at vintermøtet er avsluttet. Vi gleder oss til å treffe dere alle på webinaret! For dere som tenker at dette er nytt og vanskelig kan vi anbefale å tenke som Pippi Langstrømpe: Dette har jeg ikke prøvd før, så det får jeg sikkert til! Vi har lagt prisene så lavt som mulig for at flest mulig skal kunne bli med.

Program

09:00-09:15 Pålogging, registrering og fyll opp kaffekoppen.
Besøk våre utstillere!
09:15-09:25 Åpning, ved leder Mariann Aaland
09:25-09:55 FLYT-stuer på Dagkirurgen i Tromsø
v/endokrinkirurg Vegard Heimly Brun
09:55-10:25 Postopertiv smerte og kvalme etter dagkirurgisk operasjon for brystkreft
v/Phd stipendiat og intensivsykepleier Mi Stjernberg
10:25-11:05 Lunsj.
Besøk våre utstillere!
11:05-11:45 «Er det noe vits i å ringe pasientene etter dagkirurgi?»
v/Vigleik Jessen og Mads Moxness
11:45-12:40 Lunsj
Besøk våre utstillere!
11:50-12:20 Medtronic lunsj-symposium (varighet 30 min):
"Strategier for en mer effektiv operasjonsstue"
v/Vibeke Hauger Jahle og Tonje Søfting Ringsrød, Sykehuset Østfold.
I foredraget blir vi tatt med inn i hverdagen på sykehuset Østfold. Gjennom foredragsholdernes masteroppgave daglige erfaring gir de en gjennomgang av hvilke faktorer som skal til for å lykkes med å effektivisere operasjonshverdagen, bevare arbeidsgleden og opprettholde pasientsikkerheten. Alt fra en operasjonssykepleiers ståsted.
12:40-13:15 «Dagkirurgi i en flyktningeleir på Lesvos»
v/Bjarte Askeland
13:15-14:05 Hofteprotese operasjon som dagkirurgi
v/ Helge Wangen Avdelingssjef ortopedisk avdeling SI Elverum
14:05-14:35 Når noe går «nesten galt»
v/Bjarte Askeland
14:35-15:05 Pause
Besøk våre utstillere!
15:05-16:05 Verdibasert kommunikasjon i helsetjenesten som grunnlag for tillit, trygghet og bedre dialog med pasient.
v/advokat Geir Lippestad
16:05-16:15 Avslutning
v/Mariann Aaland
16:15-16:45 GENERALFORSAMLING NORDAF (kun for medlemmer)
Med valg til styret