NORDAFlogo

Lederen tar ordet (høsten 2020)

01.12.2020

Kjære dagkirurgivenner

Tradisjonen tro vil vi også i år ønske dere velkommen til NORDAF Vintermøte i 2021! Utenom tradisjonen inviterer vi denne gangen til Web-møte og hvordan dette skal foregå er det fyldig dekning av litt lenger inne i bladet. Vi skal ærlig innrømme at avgjørelsen om å avlyse all tilstedeværelse på Expo satt langt inne hos styret, men begrensningene og mangel på forutsigbarhet i utviklingen av pandemien vippet vektskålen. Vi gleder jo oss hvert år til å treffe dere og til å lære og dele ny kunnskap. Heldigvis har teknikken kommet oss til hjelp og mange er allerede drevne «webinarere». Vi har leid inn gode folk til å hjelpe oss med teknikken, så vi er godt rustet for at dette skal bli bra. Vi har satt sammen et program innenfor kjente rammer og utstillerne stiller også trofast opp. Den store forskjellen er selvsagt den sosiale delen, men den er ikke avlyst, bare (forhåpentligvis) utsatt til neste år. Vi har valgt dagsseminar i stedet for to dager, det håper vi at dere forteller oss i etterkant om det var smart eller dumt, så vet vi det til en eventuell annen gang. Vi har satt prisen så lav som mulig og håper på god oppslutning! Det blir også generalforsamling for dere som er medlemmer, benytt gjerne anledningen ved påmelding til å bli medlem også. Det gir tilgang til å stille til valg til styret, delta i valget, søke stipend, samt å få bladet vårt i postkassa to ganger i året. Egen link til medlemmer til generalforsamlingen.

Som jeg har fortalt tidligere har vi fått tildelt IAAS internasjonale kongress og årstallet blir 2024. Vi gleder oss til vi kan fortsette planleggingen, som akkurat nå er litt på is grunnet Covid. Brugge er utsatt til 2022. Det vil komme mye mer info om begge kongressene etter hvert. IAAS gjennomførte i oktober to web-seminar, det ene «Dagkirurgi post-Covid» og det andre en «free paper session» der 10 forskere og studenter la fram sin forskning. Alt ble tatt opp og linkene ligger fortsatt ute så det er ikke for sent å få med seg. Se også info på hjemmesiden.

Apropos hjemmesiden så er styrets eminente webmaster Stein Roald Bolle i gang med tekniske endringene på vår hjemmeside, han samarbeider med Nina Myre som er rågod på farger og design. Vi gleder oss til å bli kjent med resultatet! Vi presenterer også dette arbeidet lenger bak i bladet.

Pandemien har ristet og rystet kraftig mange dagkirurgiske avdelinger både nasjonalt og internasjonalt. Mitt foredrag på det internasjonale webinaret handlet om de utfordringene dagkirurgiske sykepleiere med spisskompetanse på nettopp dagkirurgi har opplevd ved å bli sendt ut på helt ukjent farvann. Mange ansatte har vært omdisponert til intensiv og andre Covid-områder til å hjelpe svært dårlige pasienter gjennom lange arbeidsdager og endrede arbeidstider. Mange enheter er bygget om til intensivkohorter. Det er krevende å stå i beredskapssituasjoner over så lang tid, det har vi ikke prøvd før. Ventelistene og etterslepene er store og dagene mellom «bølgene» er travle. Mange har sluttet og mange har blitt pensjonister tidligere enn opprinnelig planlagt fordi belastningen har vært stor. Tilbakemeldingene fra mange av de andre som deltok på møtet var at dette var helt gjenkjennbart også i deres hjemland. Vi vil nok merke etterdønninger også, men når dette er over er det marginale sjanser for å måtte oppleve det igjen. Vi har også mye lærdom å ta med oss på godt og vondt. Etter første bølge kjente vi også på gleden over en «vanlig hverdag» en stund. I skrivende stund er vi spente på utviklingen i «bølge» to og håper den blir moderat og kortvarig. Personlig gleder jeg meg til å kunne klemme igjen!

Ønsker dere en fin adventstid og en god jul, vi ses i januar til Webinar.

Beste hilsener Mariann