Nye vedtekter

Vedtekter for Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF): …

Konferanser 2019

Nytt om reisestipend

Nordaf sitt Reisestipend Trenger du inspirasjon…

Forskning i dagkirurgi

Ambulatory Surgery Centres are Well Suited for Clinical…

Norsk dagkirurgisk forum

Norsk dagkirurgisk forum VELKOMMEN TIL NORSK DAGKIRURGISK…

Viktige møter i 2018

Dansk Selskab for Dagkirurgi inviterer til årsmøde på…

Følg oss på Facebook

Nå har vi opprettet en FB gruppe. Følg oss her > …

Tidligere kongresser og møter

Verdenskongress IAAS i Barcelona 10 - 12 mai 2015 Vi…

Tiva - sett og smitterisiko

Anbefalinger vedrørende uønsket gjenbruk av TIVA-sett til…

Nyhetsmail fra NORDAF

Nyhetsmail fra NORDAF Nyhetsmailen er et tilbud til våre…

Nyhetsbrevets litteraturspalte

Redaksjonen vil også varmt oppfordre alle våre kreative…