Konferanser 2019

Nytt om reisestipend

Nordaf sitt Reisestipend Trenger du inspirasjon…

Forskning i dagkirurgi

Ambulatory Surgery Centres are Well Suited for Clinical…

Norsk dagkirurgisk forum

Norsk dagkirurgisk forum VELKOMMEN TIL NORSK DAGKIRURGISK…

Viktige møter i 2018

Dansk Selskab for Dagkirurgi inviterer til årsmøde på…

Følg oss på Facebook

Nå har vi opprettet en FB gruppe. Følg oss her > …

Tidligere kongresser og møter

Verdenskongress IAAS i Barcelona 10 - 12 mai 2015 Vi…

Tiva - sett og smitterisiko

Anbefalinger vedrørende uønsket gjenbruk av TIVA-sett til…

Nyhetsmail fra NORDAF

Nyhetsmail fra NORDAF Nyhetsmailen er et tilbud til våre…

Nyhetsbrevets litteraturspalte

Redaksjonen vil også varmt oppfordre alle våre kreative…

Beijing 2017

Beijing 2017 The publicity video of IAAS 12th International…