Norsk dagkirurgisk forum

Norsk dagkirurgisk forum

VELKOMMEN TIL NORSK DAGKIRURGISK FORUMS HJEMMESIDER

Nordaf har til formål å være et faglig forum for dagkirurgi i Norge.
Forumet er dedikert til utveksling av informasjon for å oppmuntre til og fremme utviklingen av dagkirurgi. Spre gjerne informasjon om våre nettsider til andre som er interessert i dagkirurgi.

 

Nyhetsmail fra NORDAF

Nyhetsmailen er et tilbud til våre medlemmer. Det vil brukes til å formidle nyheter fra våre nettsider, om konferanser og andre aktuelle arrangement samt gi informasjon om ledige eller tildelte stipend fra Nordaf.

Det er kun Nordaf’s medlemmer som vil få anledning til å abonnere på vår Nyhetsmail.
Påmelding skjer ved at du klikker her…?

Nyhetsbrevets litteraturspalte

Redaksjonen vil også varmt oppfordre alle våre kreative medlemmer til å sende inn referater fra møter eller kongresser, rapporter fra studiebesøk eller at man sender noen ord om erfaringer, tanker eller gode tips om dagkirurgi.
Innlegg av et visst omfang honoreres med 1000 kroner.
Send gjerne en mail til styreleder Mariann Aaland Mariann.Aaland@ahus.no