Ring oss på 41028000 for mer informasjon

.

.


Vintermøte 2018


Fredag 12. og lørdag 13. januar 2018

VINTERMØTE - 21. GANG! 

QUALITY HOTEL EXPO, FORNEBU. OSLO

Program
Fredag 12. januar 2018


09.00 - 10.00:       Registrering og kaffe. Besøk våre utstillere. 

10.00 - 10.05:        Åpning v/leder, NORDAF: Mariann Aaland

10.05 - 13.00:       Spesialisthelsetjenesten nå og i fremtiden: 
                                Moderator: Vigleik Jessen og Berit K. Helland

  10.05 - 10.50:       Spesialisthelsetjenesten fremover. Hva vil skje?
                                 Stener Kvinnsland, professor / seniorrådgiver. Avdeling for internasjonalt samarbeid, Helse Bergen HF

10.50 - 11.15:          Pause. Besøk våre utstillere ( 20 min)

11.15 - 12.00:         Ambulatory surgery in the UK – status, financing and best practice, develovments i ambulatory emergency surgery
                                  Dr. Mark Skues, redaktør British Ambulatory Surgery

12.05 - 12.50:          Finansiering av dagkirurgi og akutt dagbehandling – hva er nytt og hva kommer?
                                    Fredrik A.S.R. Hanssen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet, Avdeling finansiering og DRG


13.00 - 14.15:      Lunch. Besøk våre utstillere.

14.15 - 14.30:         Internasjonal sesjon -  Reisebrev fra Beijing. Kommende kongresser 
                                  Styreleder Mariann Aaland
                 
14.30 - 15.30:         Forskning / Kvalitetssikring i dagkirirgi.
                                   Moderator: Mads H.S Moxness
 
                                   Resultater etter behandling av øvre labrumskade i skulder (SLAP II-skader); en prospektiv,
                                  randomisert studie med sammenlikning av labrumfiksasjon, bicepstenodese og placebokirurgi

                                    Overlege Cecilie Piene Schrøder, Lovisenberg diakonale sykehus
                                   
                                    Nasjonalt Tonsilleregister
                                     Overlege Vegard Bugten, St. Olavs hospital

15.30 - 16.00:       Pause. Besøk våre utstillere. 

16.00 - 17.00:         Ny dag - Nye nederlag. Relasjoner og roller på arbeidsplassen
                                     Dårlig leder Halvor Haukerud, Motarbeideren
                                     Introduksjon v/Eli Lundemo Øieren

17.00 - 17.30         Pause. Besøk våre utstillere.

17.30 - 18.00:         Generalforsamling - NORDAF - med valg til styret.

19.30 - 01.30:         Kongressmiddag 


Lørdag 13. januar 2018

08.30 - 10.00:      Når ting (nesten..) går galt – Hva kan vi lære? 
                                  Moderator Bjarte Askeland. 

                                Blokkade av Nervus Suprascapularis med komplikasjoner
                                  Elin Strandenes, ass. klinikkoverlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 

                                Uvanlig reaksjon på Propofol – 
                                   Overlege Karsten Hoff, Helse Førde HF
   
                                Uheldig effekt av lokalanestesi i nesen
                                   Overlege Mads Moxness, Aleris, Trondheim/Tromsø

                                  Postoperativt delir 
                                     Seksjonsoverlege anestesi Dr. Med. Frank Weber, Volvat medisinske Senter AS

                                  Øyeavdelingen ved St. Olavs hospital fikk mye oppmerksomhet omkring en uønsket hendelse.
                                   Hvordan har de jobbet videre etter dette? En presentasjon med lederperspektiv

                                     Avdelingssjef Marit Fagerli MD, Øyeavdelingen, St Olavs Hospital 

10.00 - 10.30:       Pause. Besøk våre utstillere.

10.30 - 11.30:       Frie foredrag 
                                  Moderator: Berit K. Helland og Eli Lundemo Øieren.
                               
                                   Teamarbeid rundt den dagkirurgisk URS pasient. Fokus på  operasjonssykepleiers oppgaver i teamet
                                     Operasjonssykepleier Therese Isdahl, Dagkirurgisk seksjon, Helse Bergen HF

                                    Erfaringer med etablering av ny dagkirurgisk enhet
                                      Avdelingsleder Inger Johanne Lindholm, Anestesiavdelingen Elverum

                                    Erfaring med kneprotesekirurgi i et fast-track forløp
                                       Fag/forskningssykepleier Lise Husby Høvik, Anestesiavdelingen, St. OlavsHospital

                                    Kognitiv svikt, delir og fatigue etter dagkirurgi (10,6 MB)
                                       Overlege, professor Johan Ræder, Oslo universitetssykehus - sammendrag av presentasjon


11.30 - 12.00:       Pause. Besøk våre utstillere.

12.00 - 13.00:       Nye muligheter - trender i dagkirurgien. 
                                 Moderator: Karianne Høstmark og Nina Myhre

                                  Betraktninger rundt planlegging av morgendagens sykehus
                                     Avdelingsoverlege Pål Jeroen Husby, LHL-klinikken Gardermoen

                                  Klinisk – logistikk, overblikk, koordinasjon og kommunikasjon
                                      Oversykepleier Marie-Louise Ulsøe, Aarhus Universitets Hospital, Danmark

                                  Forskning i dagkirurgisk setting
                                      Overlege Mads H.S. Moxness, Aleris Trondheim/Tromsø

                                  Recovery etter dagkirurgi: sikkerhet, kvalitet og utskrivingskriterier.
                                      Overlege, professor Johan Ræder, Oslo universitetssykehus - Sammendrag av presentasjon
                                  

13.00:                     Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

                               Velkommen til Vintermøte 2019

                               Vel hjem!